Hallo,

Ik ben Hilda-Gertrude, geboren te Sint-Truiden op 24 mei 1960 als derde in een gezin.

Van opleiding ben ik juriste, ik ben getrouwd met Eric (plots te jong overleden op 29/8/20) en moeder van 4 kinderen Clara – Vincent – Geertrui en Robrecht, allen volwassen en bezig hun eigen leven uit te stippelen.

In mijn jeugd ben ik samen met mijn ouders verschillende keren naar het echte Lourdes geweest. Voor Eric was was dat ook het geval. In 2014 zijn mijn man en ik er samen naartoe geweest, een onvergetelijke reis met Julia & Roger en een prachtige groep mensen. Onze laatste reis samen was er ook eentje naar Lourdes van 14 tot 18/8/2020. Een goede week later is mijn liefste man helaas plots overleden, maar eigenlijk is hij nog altijd bij mij.

Sedert 2009 werk ik samen met Eric aan een inventaris van alle Lourdesgrotten die we op onze weg tegenkomen. Soms zien we ze letterlijk in het landschap, soms vinden we ze op het internet of in een boek/tijdschrift/krant. Dan weer belt er iemand op om een Lourdesgrotje te melden of wordt er een mailtje/een brief gezonden.

Hoe het ook zij, alles wordt netjes in de inventaris opgenomen en we bezoeken alle Lourdesgrotjes zoveel mogelijk persoonlijk. Sedert 2010 onderhouden we een vaste rubriek in Middelares en Koningin. In 2014 hebben we voor het eerst een boekje uitgegeven over 60 mooie Lourdesgrotten in België. In 2016 verscheen ons tweede boekje.

Verschillende mensen werken met ons samen en zijn bijna vaste leveranciers van Lourdesgrotjes. Een van de belangrijkste is de kunstenaar Bedo uit Otegem.

Graag wil ik hiermee iedereen bedanken die meehelpt aan de opbouw van deze inventaris. Elk verhaal interesseert mij en daarom heb ik besloten ook regelmatig een spiritueel getint stukje tekst te schrijven over mijn belevenissen aan de Lourdesgrot zonder naam en toenaam te noemen. Neem een kijkje op onze site: https://verhalenronddelourdesgrot.wordpress.com/

Aan de Lourdesgrotten kom ik mijn inmiddels overleden ouders, schoonvader en man nog regelmatig tegen.

In het dagelijkse leven ben ik federaal ambtenaar. Daar neem ik eveneens dagelijks wonderen waar! Zoenen  In dit verpolitiseerd landschap heb ik ondanks alles een zeker evenwicht gevonden om samen met enkele collegae te werken aan meer welzijn voor ons allen. De verhalen uit Lourdes helpen mij daarbij.

Ik geloof nu dat ik ondanks mijn nietigheid toch een klein verschil kan maken in deze wereld en wil mijn persoonlijke ideeën ter beschikking stellen voor diegenen die hieraan een boodschap menen te hebben. Binnenkort ben ik gepensioneerd en dan zal ik mijn leven wijden aan mindful bemiddelen. https://hildapoleunusbemiddelaar.com 

Hilda Gertrude