Oost-Vlaanderen

Lede (Impe)

Lede lourdesgrot

Met het Mariale Jaar (1954: 3de deel van de “Boodschappen van Maria”) werd een Lourdes-grot gebouwd.
Het gemeentebestuur gaf zijn toestemming om de grot te bouwen op grond van de pastorij. Voor de opbouw van de grot werd 25.000 kg rotssteen uit Spontin naar Impe gehaald.

Op 24 oktober 1954 werd de grot door E.H. D’Hollander, deken van Wetteren, ingezegend.

http://www.hubert.topke.be/main/hist/hist_pastorie.php

Lede 2

http://www.lede.be/file_uploads/978.pdf

IMPE1~1

Hierbij de foto van de grot te Impe (deelgemeente van Lede).
 
vr gr
 
Bedo