Oost-Vlaanderen

Erpe-Mere (Erpe – naast de kerk)

normal_GrotErpe2008

Nieuwe Lourdesgrot naast de kerk te Erpe (rechts, gelegen op het voormalige kerkhof), ingewijd op 22 juni 2008. Het is een initiatief en schenking van pastoor Gaston De Moor naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de verschijningen te Lourdes. Aannemer Dirk D’Haese van Lede metselde de grot met porfierstenen. In uitgespaarde nissen staan de beelden van de H. Maagd en de H. Bernadette.

Lourdes-devotie van Erpe-Merenaren:

http://www.heemkunde-erpe-mere.be/start.htm

Oost-Vlaanderen

Erpe-Mere (Bambrugge)

De meest imposante grot van de gemeente vinden we in de tuin van Jef D’Haese (+) te Bambrugge (Bambruggedorp). Deze groeide uit tot een lokaal devotieoord, omdat de grot voor iedereen toegankelijk was. Een tijd lang werd er op 15 augustus een mis opgedragen. Jef bouwde zijn grot eigenhandig, hij was in de omgeving gekend als grottenbouwer. Zijn grot was tweezijdig: met een nis en een Mariabeeld die hij vanuit zijn woning kon zien én een andere die op de publieke zijde uitgaf.

Lourdes-devotie van Erpe-Merenaren:

http://www.heemkunde-erpe-mere.be/start.htm

bambrugge 1.JPG

 

 

 

 

 

Doorgaan met lezen “Erpe-Mere (Bambrugge)”

Oost-Vlaanderen

Erpe-Mere (Erondegem – kerk)

aap8

Glasraam in de kerk van Erondegem met voorstelling van O.-L.-Vrouw van Lourdes 1901 (in de rechter zijbeuk). het werd in 1901 geschonken door de burgemeester Jozef Van den Eeckhout. Aan het linker zijaltaar bevindt zich ook een beeld van O-V Onbevlekt Ontvangen.

* Kuilstraat 110-112: niskapelletje in de voorgevel toegewijd aan OLV van Lourdes.

Lourdes-devotie van Erpe-Merenaren:

http://www.heemkunde-erpe-mere.be/start.htm

Oost-Vlaanderen

Erpe-Mere (Burst – kerk)

normal_KerkBurst1

Lourdesgrot naast het portaal tegen de achterwand van de kerk, achteraan in de Sint-Martinuskerk van Burst uit 1942.

Het is een in reliëf aangebrachte rots met een typisch mariabeeld van Lourdes en een H. Bernadette. Het is een realisatie van het huis Haenecourt (Anderlecht) en een schenking van Marie Van Assche, zuster van de toenmalige pastoor. Zij werd plechtig ingewijd op 14 juni 1942.

Lourdes-devotie van Erpe-Merenaren:

http://www.heemkunde-erpe-mere.be/start.htm

Oost-Vlaanderen

Erpe-Mere (Erpe – kerk)

Erpe Mere normal_zijaltaarerpe3

Lourdesgrot ingemetseld in het linker zijaltaar van de kerk te Erpe 1877

normal_kerkraamerpe2

Glasraam in de kerk van Erpe met voorstelling van O.-L.-Vrouw van Lourdes 1901.

Te Erpe werden in 1900-1901 de oude kerkvensters vervangen door geschilderde glasramen. Vooraan links, in de nabijheid van de grot, werd een glasraam met de afbeelding van de Onbevlekte Ontvangenis aangebracht, vermoedelijk het werk van C.J. Van Nieuwenhoven te Brussel. Het werd geschonken door dokter en burgemeester Germaan De Vos.

Lourdes-devotie van Erpe-Merenaren:

http://www.heemkunde-erpe-mere.be/start.htm

Vlaams-Brabant

Bever (Biévène)

*Te Bever (Biévène) zijn er mooie calvaires.

Telefonisch gemeld door Jean Arno Geraardsbergsestraat 1 te 1541 Sint-Pieters-Kapelle

*Er zijn ook verschillende kapelletjes, soms gewijd aan O-L-V van Lourdes:

-te Burght is er de geklasseerde grote Sint-Martinuskapel, met daarin een Lourdesgrot en beeldje van Bernadette

-te Ghesuele nr. 14: gevelkapel met Bernadette

-te Kerkhove nr. 46 (Dehandschutter Sylvia): kleine kamerkapel met Bernadettebeeld

-te Puydt nr. 26: gevelkapel met O-L-V van Halle en Bernadette

-te Ramont nr. 38 (familie Debleser): kleine kemerkapel met beeld van Bernadette.

Info meegedeeld door: Vanwetswinkel Johan Ruwaal 23/2 1850 Grimbergen

02/2699711   0472/236001

* Marijke:

Er is een grotje te vinden in de achtertuin van een huis gelegen te Bosstraat 2A te 1547 Bever.

Limburg

Beringen (Paal) 24/7/9

Hier zijn meerdere  Lourdesgrotten.

*Deurnestraat 162 (grot uit 1937, samen met beeld van het H. Hart)

*Diestersesteenweg 42 (grotuit 1930 in de kloostertuin van de Zusters, het beeld werd in 2004 overgebracht naar het moederklooster te Landen)

*Geenhoutstraat 3 (betonnen grot met Bernadette uit 1960)

*Grote Bergerveld 5 (grot uit 1993 met beeld van O-L-V van de Rozen)

*Grotstraat (grot uit 1925, gemaakt van overslakken, diende vroeger als rustaltaar bij processies)

*Heldenlaan 5 (grot uit 1930, germaakt van ovenslakken, thans afgebroken)

*Kapelstraat (altaarkapel uit 1967 met beelden uit Lourdes en Banneux)

*Kruisbaan 57 (grot uit de jaren 50, gemaakt uit breukstenen)

*Mierheuvelstraat 60 (mijnlampkapel met Bernadette)

*Paalsesteenweg 265 (grot uit 1940, gemaakt uit donkerbruine ovenslakken van de mijn te Beringen)

*Piloonstraat 11 (grot uit 1959, met beeld van O-L-V Onbevlekte Ontvangenis, gemaakt naar het model van Hulst (Tessenderlo)

*Rietstokstraat 21 (tuinhuis, omgevormd tot kapel uit 1993 met verscheidene beelden van O-L-V)

*Rijsselstraat 98 (grot met huiskapel uit rivierkeien)

*Schaffensesteenweg 49 (grot uit 1958 met beeld van Bernadette, gemaakt van rotsstenen gevonden te Deurne-Dienst)

*Schaffensesteenweg 161 (grot uit 1957, gemaakt uit betonresten)

*Sparrenstraat 44 (grot uit 1955)

*Tervant/Paal (grot uit 1934 uit Diestse zandsteen, steengroeveblokken uit ’t Roth)

*Tessenderlosesteenweg 51 (grot uit 1955)

*Tulpenlaan 21 (grot)

*Wolfsstraat 41 (blokkapel uit 1950, met o.a. O-L-V Onbevlekte Ontvangenis).

Daarnaast zijn er nog vele andere kapelletjes.

Boek met foto’s volgt begin september 09.

Info meegedeeld:

Vanwetswinkel Johan Ruwaal 23/2 1850 Grimbergen

02/2699711   0472/236001

 

+ O.L.V.Onbevlekt Vurtenweg 25 3950 Beringen; klooster – broeders van de Christelijke Scholen

Info: Jean Arno Geraardsbergsestraat 1 te 1541 Sint-Pieters-Kapelle

Vlaams-Brabant

Grimbergen (Rusthuis H Hart)

Grimbergen rusthuis H Hart

Foto uit 1930

Het oude beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes stond achteraan in het instituut aan de zijde van de woonvertrekken van de zusters (Vilvoortsesteenweg).

Dit is nu helaas afgebroken.

* Er was ook een middelmatig grote Lourdesgrot uit 1937 aan de kerk te Borgt, meer bepaald op het kerkhof, maar die is tevens verdwenen.

Info meegedeeld door Johan Vanwetswinkel Ruwaal 32 2 1850 Grimbergen 02/2699711 of 0472/236001