Antwerpen

Antwerpen ( Hemelstraat) 29/9/8

In Antwerpen stad is er een Lourdesgrot  in de hof achter de residentie van het priesterbroederschap Pius X Hemelstraat, 21-23 2018 Antwerpen.

Vanwege Robert Claeys suppoost Heemmuseum   vvv@eeklo.be  Sint-Paulusstraat 22  – 03/2313321

*In de tuin van het Priestergenootschap Pius X staat inderdaad nog een Lourdesgrot.

Achteraan klooster en de prachtige, steeds vrij te bezoeken” Kapel van het Allerheiligste Sacrament” (geschiedenis en binnenfoto’s te vinden op Wikipedia).

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapel_van_het_Allerheiligste_Sacrament

Zeer vriendelijk ontvangen. Bedo

antwerpen -hof priesterbroederschap Pius X - Hemelstraat

Doorgaan met lezen “Antwerpen ( Hemelstraat) 29/9/8”

Antwerpen

Olen (Centrum – Weëen) * 28/8/9

Er is een Lourdesgrot in Olen-Centrum: Weëen

Met vriendelijke groeten,
Afdeling samenleving
Dienst cultuur en samenleving
Hilde Driesmans, cultuurbeleidscoördinator en diensthoofd
Telefoon: 014 27 94 21 Fax: 014 27 75 11
 
Gemeentebestuur Olen
Dorp 1 B-2250 Olen (Belgium) www.olen.be
SSA45056
SSA45057
SSA45058
Te Weeën 6, naast de Chirolokalen, staat deze Lourdesgrot uit 1981 (of betrof dit de restauratie ?).
De grot is goed onderhouden, er zijn bloemen.
Bernadetje ontbreekt, de sokkel staat er nog. Ook Maria is extra beveiligd, wellicht tegen vandalisme.
Het is een betonnen constructie, er staat een bank en er is gelegenheid om een kaars te branden.
Antwerpen

Wuustwezel (Gooreind – Franciscanessen) * 25/8/9

franciscanessen WUUSTW~1

Er is een kleine grot bij de zuster Franciscanessen (Bredabaan 737 Gooreind)

Bibliotheek/Toerisme/Informatiecentrum
Eric Pockelé
Dorpsstraat 36
2990 Wuustwezel
03/690.46.40
wuustwezel@bibliotheek.be

*

DSCN0430 - kopie

DSCN0431 - kopie

DSCN0432 - kopie

Deze Lourdesgrot zal misschien verdwijnen….

Het domein is opgekocht door de gemeente en zal verkaveld worden.

Spijtig, want het grotje brengt rust. Er staat een bank om te verpozen.


Brussel

Brussel (Schaarbeek) 25/8/9

Jos van den Breede, directeur van het Sint-Lukasarchief, haalt een uniek exemplaar uit de vergetelheid. “In de voormalige Franciscanerkerk te Schaarbeek staat, in een zijkapel naast het koor, een houten grot: niet in cement maar compleet in hout gesculpteerd! Wij als SLA hebben in de kerk jaren ons hoofdkwartier gehad, maar verkochten haar tenslotte aan Roemeense gelovigen omdat we niet meer konden instaan voor onderhoud en restauratie. De houten grot kan dus tijdens de kerkdiensten bewonderd worden.”

B. Vrancken

Antwerpen

Essen (Sint-Michaël) * 24/8/9

essen 260609~1
essen 260609~2

In Essen is het verzorgingstehuis : St.- Michaël.
In de tuin staan de restanten van de ineengestorte grot.
Ervoor een bloemenperk met vijvertje.
Uniek uitzicht, aparte sfeer.
Effenaf prachtig.
 
vr gr
 
Bedo.
Zijn die brokstukken die ik fotografeerde wel resten van een Lourdesgrot en zo neen, van wat dan wel?
 
Vind geen aanwijzingen en geen uitsluitsel op het web. 
 
RAAR. Maar er moet een antwoord zijn.
 
vr gr
Bedo.
Ps Dit dient ter plaatse uitgeklaard te worden
* DSCN0376 - kopie

DSCN0377 - kopie
DSCN0378 - kopie
Wij hebben het Rust-en Verzorgingstehuis Sint-Michaël bezocht (Moerkantsesbaan nr. 81). Onder het toeziende oog van de Heilige Theresia van Lisieux hebben we inderdaad de rotsconstructie waarover sprake gevonden.
Wij hebben aan het onthaal gevraagd of het hier om een (ingestorte) grot ging, maar het antwoord is nog niet gegeven. Info gevraagd aan de directeur Alfons Claessens fons.claessens@st-michael.be 03/6672260
Op hetzelfde domein hebben we een Lourdesgrot gevonden die nu staat aan de kant van de speelplaats van de nabijgelegen Sint-Jozefsschool (zie aparte bladzijde – ooit was dit één kloosterdomein).

http://lourdesgrotten.skynetblogs.be/post/7185122/essen

Jullie hebben ons rotstuintje gevonden (onder het toeziend oog van de H. Theresia van Lisieux).  Dit is een rotstuin met een bovenbassin, twee beekjes en een lager gelegeven vijvertje.  Maar omdat één beek lek is, laten we de pomp niet draaien, want dat kost eindeloos veel water.  Ze wacht dus op herstelling.

Wij hebben ook een behoorlijk goed onderhouden Lourdesgrot.  Maar die ligt helemaal (diametraal) aan de andere kant van het rusthuis, achter lindebomen.

Met vriendelijke groet,

Fons Claessens

RVT St.-Michaël | ESSEN

 

Namen

Beauraing (Revogne) * 23/8/9

Revogne: Lourdesgrot uit 1885

Info: Buiten de kerk. Processieparken, Lourdesgrotten en Calvariebergen in Nederland en België, Wim Meulenkamp en Paulina De Nijs, Cultuurcuriosa, Aspekt, 1998, blz.225

Prachtexemplaar, gelegen op de splitsing Rue de Revogne en Rue de la Spinette (rechts), bij de ingang van het dorp.

Er zijn kaarsen, bloemen en banken. Binnenin de grot zie je heel wat heiligenbeelden, onder andere ook een OLV van Banneux.

SSA44999

SSA44998

SSA45000

SSA45001

SSA45004

SSA45002

SSA45003

De Gids vermeldt in feite Honnay, een buurdorp, maar daar staat alleen een OLV van Beauraing naast de kerk, geen Lourdesgrot. Volgens een plaatselijke bewoonster worden Honnay en Revogne vaak verwisseld.

SSA44997

Namen

Beauraing (Pro Maria) * 23/8/9

 

SSA44962

SSA44964

SSA44960

SSA44961

Prachtige beelden o.a. van OLV van Lourdes, van Beauraing natuurlijk en van Bernadetje zijn te ontdekken in Pro Maria

Pro Maria Rue de l’Aubépine 6 5570 Beauraing 082 71 12 18

Achter de winkel is er het ‘Mariaal museum’.

SSA44996

SSA44988

SSA44989

SSA44992

SSA44990

SSA44991

SSA44995

SSA44994

SSA44993

BEKNOPTE GIDS VAN HET MARIAAL MUSEUM          NL

Van harte welkom in dit bescheiden Mariaal Museum van de Bedevaartplaats van Beau­raing. Wij stellen voor dat u eerst gaat kijken naar de toonkast n’ 1 op uw linkerkant. Daar zult u de allereerste beelden zien van O.L.Vrouw van Beauraing. U zult er drie beeldjes zien van dezelfde grootte, en die dateren van 1933, dus van het jaar der laatste verschijningen. De pelgrims vroegen naar beeldjes: de fabriekanten hadden beeldjes van O.L.Vrouw van Lourdes. Zij veranderden daar niet veel aan, maar maakten een wolk om de voeten, op de witte kleur voegden zij wat blauw, en zo werd dat O.L.Vrouw van Beau­raing. Van de begintijd is ook het fraaie witte beeldje in porselein. Ook uit die tijd komt het houten beeld met gevouwen handen en met een streng gelaat. Maar de Zienerkinde- ren zegden dat zij wit was. Zo werd het houten beeld dat u gans links ziet in het wit ge­schilderd. De Zienerkinderen zegden ook dat er stralen boven uit het hoofd kwamen. Dan heeft men niet beter gevonden dan beelden te maken met de stralen tussen het hoofd en de hoofddoek, zoals u ziet beneden links. Maar voor de kinderen was dat nog niet juist. Zo heeft men vrij lelijke beelden gemaakt met enkele stralen boven het hoofd. Vermits de kinderen verklaarden dat de stralen rondom het hoofd waren heeft men het blauwe beeldje gemaakt met de stralen zoals een cirkel achter het hoofd. Zo is men verder Maan, en langzamerhand zijn er veranderingen gekomen ten goede. Beneden, in het midden ziet u het allereerste gedrukte prentje van O.L.V. van Beauraing. Het werd ge­maakt met het imprimatur van de bisschop van Verdun.

Hier, in het bisdom Namen, waartoe Beauraing behoort, was het streng verboden wat ook te laten drukken over de verschijningen vooraleer de bisschop zijn toelating had ge­geven. Die is er pas gekomen in juli 1949 met de aanmoediging van paus Pius XII. Toen werd het bovennatuurlijk karakter van de verschijningen volledig erkent.

Kijken wij nu naar de toonkast n’ 2. Verschillende bekende kunstenaars slaagden erin steeds mooiere beelden te maken. Voor de kinderen was het nooit mooi genoeg. Zo ziet u een bronzen beeld van de Heer Maes op een voetstuk van marmer. Dit was het per­soonlijke beeld van Mgr. Heylen, waarvan u het kleine schilderij ziet achter het beeld. Hij was bisschop van Namen tot zijn dood in 1941. Hij heeft dus de verschijningen volledig weten gebeuren. De Heer Maes heeft ook beeldjes in gips gemaakt naar net bronzen mo­del. Die beeldjes waren voor de handel bestemd.

Wanneer wij kijken naar toonkast n° 4, dan bemerken wij dat de beelden steeds mooier werden. De beelden in hout werden niet meer gemaakt om O.L.Vrouw nauwkeurig weer te geven zoals zij hier werd gezien, maar werden zeer kunstig geslaagde afbeeldingen van O.L.Vrouw met het Gouden Hart. De kunst
enaar was de Heer Pattijn. Er zijn ook moderne beeldjes zoals hetgene dat werd gemaakt in witte terra cotta, en dit in de Foyer de Chari­té van Spa Nivezée. Twee anderen werden vroeger gemaakt naar de stijl van Mw. Mon­taru uit Parijs waarvan u het omlijste werk kunt zien.

In de toonkast n° 3 is er een zeer merkwaardig schilderij van de grote meester Albert Dandoy. Dit toont ons het Heiligdom zoals het was in 1933, dus nog in het jaar van de laatste verschijningen. De Lourdesgrot is daar nog altijd, alsook het allereerste beeld dat onder de Meidoorn hing, Deze afbeelding werd gesneden uit een ijzeren plaat, en dan beschilderd. Nu staat die vlak onder het dak van het Accueil, of onthaalhuis van de zus­ters, goed zichtbaar van op de spoorwegberm. U ziet hier ook twee mooie beeldjes van O.L.Vrouw van Beauraing samen met de vijf kinderen, Onderaan ziet u een historisch boek uit 1632: “Brabantia Marians”, Het is geschreven in het Latijn door pater Augusti­nus Wichmans, norbertijn van Tongerlo en pastoor te Mierlo in het huidige Nederland. La­ter werd hij abt van Tongerlo.

 

In de toonkast n° 5, ziet u één van de mooiste stukken van het Museum. Deze ganse toonkast is geconcentreerd op een schilderij van Bradi Barth. Deze kunstenares is af­komstig uit Zwitserland, maar woont sinds meer dan dertig jaar te Gent. Dit schilderij draagt de naam: “Maria, Beschermvrouwe van het Gezin”. Kijken wij ook naar de prachti­ge rozenkrans in goud en bergkristal, en ook andere mooie dingen die aan Mana werden geofferd.

In de toonkast n’ 6, ziet u drie merkwaardige kleinere keramieken van Max van der Lin­den: een Sint-Anna-ten-Drie, O.L.Vrouw van Halle, en O.L,Vrouw van Basse-Wavre.

Aan de overkant ziet u een zeer belangrijk werk van Schilder Albert Dandoy, Het stelt het leven voor in het Heiligdom. Het lijkt gemaakt in 1961. Aan de overkant is er een werk van Mr. Duyver, Conservator van het museum van Rijssel (Lille).

In de horizontale toonkast n° 12, worden voorwerpen bewaard die rechtstreeks betrek­king hadden op de zienerkinderen: een wollen das van Albert Voisin, een muts en een wollen dasje van Gilberte Voisin, kousen van Fernande Voisin alsook witte sjaals en een mutsje die haar toebehoorden. Aan de knieën van de kousen kunt u zien dat zij ge­scheurd zijn. Wanneer de kinderen Maria zagen, werden zij, zonder pijn of wonde, op hun knieën neergeslagen. En de kousen waren soms gescheurd door de klap. Dit staat ook voorgesteld op het schilderij dat ernaast te zien is.

Rechts ziet u ook het eerste grote beeld van O.L.Vrouw van Beauraing. Het werd ge­maakt door de Heer Pêtre. Deze belangrijke kunstenaar had eerst grondig de zienerkin­deren ondervraagd vooraleer zijn werk te maken. Toen de kinderen het afgewerkte beeld zagen schoten zij in een onbedaarde lach, tot de grote teleurstelling van de kunstenaar. Een zekere broeder Prosper heeft lang met de kinderen over dit beeld gesproken en dan heeft hij het schilderij gemaakt dat naast het beeld hangt. Dit bleek al een weinig beter. Rechts van het beeld ziet u een schilderij dat gediend heeft als ontwerp voor een glas­-in-loodraam voor een kerk in de Verenigde Staten. Het is een werk van Mr. Belley. Hele­maal in de hoek is er een belangrijk beeld van Aurélien Pierroux, de allereerste secretaris van het werk “Pro Maria” hier in Beauraing. Aan de andere zijde van de glazen deur staat er ook een enig stuk, in witte steen gehouwen door de Hr. Matthieu. Ten tijde van de verschijningen werd het verguisd: de mensen vonden het toen al te modern.

Het grote schilderij dat u ernaast ziet, is een werk van Pater Kallist Fimmers, norbertijn van Tongerlo. Toen Andrée Degeimbre overleden was werd dit schilderij achteraan haar lichaam gehangen: Maria bleek te kijken naar haar met wie zij gesproken had.

Boven toonkast n’ 8, waar U prachtige kant ziet van Mgr. Charue, ziet U ook een schilderij van een onbekende die u de atmosfeer weergeeft ten tijde van de verschijningen. Toonvenster n° 13 is totaal voorbehouden voor het Nederlandse Beauraing Comité. Het bevat op de eerste plaats een prachtige collectie mariale postzegels welke aan het muse- um als erfenis werd nagelaten door de heer Jan Trossel, gedurende vele jaren secretaris van het Nederlands Beauraing Comité. Het is wel interessant even te kijken naar de post­zegels rechts van de foto van de heer Trossel: zij zijn afkomstig uit Jemen, en stellen tafe­relen voor uit het leven van Maria. Boven de postzegels zijn er ook twee moderne schilde­rijen van onbekende meesters, die O.L.Vrouw van Beauraing voorstellen.

De toonkast n° 14 in het midden legt allerhande voorwerpen ten kijk, welke gegeven wer­den om 0. L.Vrouw van Beauraing te eren. Daar is een roodkoperen bord dat werd aange­boden door een dame uit Zwitserland uit dank voor haar genezing te Beauraing. Daar vlakbij ligt er een vrij eenvoudige profiel in ceramiek. Dit werkstuk werd gegeven door een zware mentale zieke uit de kliniek van Dave. U ziet er ook een oude Rozenkrans die ge­schonken werd door een oude man die elke dag gedurende vele jaren de rozenkrans kwam bidden hier in de bedevaartplaats. Er is ook een mooi Japanse prent, op zijde ge­schilderd, boven het ‘Wees gegroet” in het Japans.

Aan beide kanten van deze toonkast zijn er nog twee andere toonkasten langs de muur, met Mariabeelden uit de gehele wereld. In kast n’ 20 ziet u een beeldje uit ivoor dat Sint Jan Damascus voorstelt: hij was een kerkvader die zich bijzonder inzette ten voordele van de leer van de Tenhemelopneming van Maria. Wanneer men het beeldje opent, vormt het een drieluik waar u de tenhemelopneming van Maria tussen de engelen kunt zien. Er zijn ook Mariabeelden uit Kameroen, Ceylon, Japan en vele andere landen.

Wij kunnen overgaan naar de horizontale toonkast n° 10 die een zeer kostbaar kunstwerk bevat, dat gemaakt werd door een zuster van Liefde van Namen.Het is een geborduurde altaarvoorhang, met de litanie van O.L.Vrouw. Daarboven staat ook een zeer mooie vaas in kristal uit de werkplaatsen van de Val-St-Lambert, te Seraing.

Daarnaast ziet u de toonkast met de iconen. Al deze iconen werden met de hand geschil­derd. Zij hebben allen hun betekenis. Als voorbeeld kunt u even kijken naar deze “Mariosjka’s” of poppetjes die in elkaar passen, en op dewelke religieuze motieven werden aangebracht. Zij getuigen niet van grote kunstwaarde, maar wel van de gewetensvrijheid die er nu heerst in Rusland. Rechts ziet U een mooi Russisch paasei en links een kleiner Pools paasei. Van boven links ziet u een icoon van Maria die haar Kind de borstvoeding geeft. Deze icoon werd geschilderd op ceramiek en dan in de oven gebakken. Rechts ziet u een soortgelijke icoon maar in een lijst van brons. Er zijn nog twee kleine iconen van brons die met email werden bewerkt. In het midden van de zaal, ziet u bij n° 11 het offici­ele beeld van O.L,Vrouw van Beauraing, waarvan de auteur Aurélien Pierroux is. Het beeld in de tuin werd eerst in klei geboetseerd door de vermelde kunstenaar, daarna gehouwen in marmer van Carrara en zo in de tuin geplaatst onder de meidoorn der verschijningen.

 

Rondom dit houten beeld staan er talrijke kleinere beelden die een hart tonen, dat zo ty­pisch is bij O.L.Vrouw van Beauraing. In toonvenster 18 zal u een icoon zien uit Macedo­nië, die volgens de kenners Servische elementen bevat. Het is opmerkelijk dat deze icoon talrijke mooie bloemen bevat. Dit is eerder zeldzaam bij de iconen.

Rechts staat er een houten geheel dat een aantal schilderijtjes op koper bevat. Het zijn beroemde Mariabeelden uit Spanje. Dit stuk werd zeer waarschijnlijk geschonken door de hertogelijke familie van Ossuna die vroeger het Castel Ste-Marie bewoonde.

Boven toonvenster n° 17 ziet u verschillende Mariabeelden die de H.Maagd al biddend voorstellen. Zij werden daar geplaatst omdat Maria, te Beauraing, op verschillende manie­ren gevraagd heeft “te bidden, veel te bidden, altijd te bidden”. Daaronder ziet u Maria­beelden van de plaatsen waar de eredienst kerkelijk erkend is. Ongeveer in het midden ziet u het beeld dat zogezegd O.L.Vrouw van Guadalupe voorstelt. In feite is het Q.L. Vrouw van Mexico. In minder fijne afwerking kan u een tapijtje zien op de eindmuur links van de deur, met daarbij het verhaal van de verschijning.

In kijkvenster n° 15, werd de boodschap afgebeeld welke Maria hier in Beauraing gege­ven heeft: “ik ben de Moeder van God”. Zo ziet u beelden van Maria die de moedermelk geeft aan haar kind. Ook waar u het Kind vooraan ziet op de knieën van de Moeder, wordt op delicate wijze de geboorte voorgesteld. Dit is het geval bij O.L.Vrouw van Chartres.

In dit kijkvenster en ook in venster n° 16 ziet u soms ook de gedachte voorgesteld van Maria die zich hier in Beauraing, en elders, “Koningin van de hemel” noemt. Dit is herken­baar aan de trede waarop Maria staat, de troon waarop zij zit, en ook aan de kroon die zij draagt.

In de andere zaal, die hoofdzakelijk gebruikt wordt als .conferentiezaal, kunt u in vensters n° 25 en 26 de mooiste stukken van het museum zien: de bruidsluiers van de koninklijke prinsessen Joséphine en Clémentine.

Dames en Heren, wij hopen dat dit bezoek u aangenaam was. U kan ons helpen dit be­scheiden museum steeds mooier en mooier te maken. door ons een of ander mooi stuk te schenken, door ons uw voorstellen mede te delen, en ook door een kleine vrijwillige gave in de offerbrok te glijden. Dat kan ons helpen, bij gelegenheid iets aan te schaffen, en ook het museum te onderhouden.

Dank U hartelijk! Tot weerziens.

Nouveau site internet:

http://beauraing.catho .be Nouvelle adresse E-mail ndbeauraing@gmail. com

 

Namen

Rochefort (Villers-sur-Lesse) * 23/8/9

SSA44974

Fraaie Lourdesgrot uit  1912 op de Rue de la Concorde, naast de mooi gerestaureerde kerk.

“Toutes ces pierres rendent grâce à Notre Dame de Lourdes.

SSA44981

SSA44976

SSA44975

SSA44978

Met vermeldingen van de milde schenkers.

SSA44977

SSA44979

Op de splitsing van de Rue des Platanes en de Rue de la Wimse (tegenover huis nr. 2) staat deze OLV van Beauraing, 12 km. verder gelegen.

Kopie van SSA44952

SSA44972

Even verderop in de Rue des Plantanes nr. 16 is het mooie hotel Le Beau Séjour, met restaurant du Four à la Table, uitgebaat door Laurent & Bénédicte Van de Vijver-De Witte. Er is een ecologische zwemvijver. Elke kamer draagt een eigen naam: hier “le potiron” (de pompoen). http://www.beausejour.be

             SSA44971                                       SSA44956                               SSA44954 

 

 

 

 

 

Aan de achterzijde van het hotel ligt een koninklijk kasteel.

SSA44957

SSA44958

Ook Ciergnon, het buitenverblijf van onze huidige koning, is vandaar in zicht.

SSA44953

Villers-sur-Lesse is een buitengewoon dorp!

Oost-Vlaanderen

Gent (Stropstraat) 20/8/9

Het Strop van de Broeders van Liefde

Stropstraat 119, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het provincialaat, gebouwd in 1897, is een imposant gebouw in neoclassicistische stijl achter een hoge muur met geaccentueerde poort en overdekte doorgang. De kapel is een goed voorbeeld van een kloosterkerk in neostijl uit eind 19de en begin 20ste eeuw. De bijhorende binnentuin, aangelegd in landschapsstijl met onder meer een vijver, trompetboom, een beeldengroep en een Lourdesgrot, dateert vermoedelijk uit de aanlegfase van het Sint-Vincentiushuis of provincialaat.

GENT-B~1

Doorgaan met lezen “Gent (Stropstraat) 20/8/9”

Limburg

Maasmechelen (Leut – Sint-Pietersstraat) * 18/8/9

Jaak en Josée Dreesen-Lensen wonen in de Sint-Pietersstrat 33 te Leut en hebben dit mooie Lourdesgrotje in hun tuin. Het is 25 jaar geleden zelf gemaakt van stukgeslagen kasseien.

Er brandt dag en nacht en lampje in het grotje. Het is mooi versierd met bloemen en er brandst een noveenkaars in.

SSA44795

 

Doorgaan met lezen “Maasmechelen (Leut – Sint-Pietersstraat) * 18/8/9”

Vlaams-Brabant

Glabbeek (Bunsbeek – Schoolstraat 45) * 16/8/9

SSA44782

SSA44783

SSA44784

Dit Lourdesgrotje bevindt zich in de tuin van Hermine Arnauts in de Schoolstraat 45 te Bunsbeek. De partner van Hermine (André) bouwde dit voor haar 9 jaren geleden. De beelden zijn afkomstig van een Lourdesgrot die vroeger bij de ouders van André stond in dezelfde straat op nr. 30 (nu afgebroken door de nieuwe bewoners die er een garage bijbouwden.)

Haar zoon André herschilderde het grotje recentelijk. Hermine is er zeer blij mee.

Oost-Vlaanderen

Lochristi (Zaffelare) 13/8/9

SSA44654 locristi

Kostschool Zusters van Liefde

Info uit de collectie van Martin en Ingrid Van Goethem-Staessens uit Hamme

tel.052/478235 gsm 0484/694975 mail: mvglourdes@hotmail.com

 * 260609~1

260609~2

260609~3

Ben op zoek gegaan naar de grot in de kostschool van de Zusters van Liefde.
De grot was te bouwvallig geworden en is jaren geleden afgebroken.
De locatie waar ze stond is nog te zien.
De oude kapel met daarin een Lourdesbeeld is bewaard.
 
gr
 
Bedo
West-Vlaanderen

Roeselare (Rumbeke) 13/8/9

Het klooster en het gesticht Onze Kinderen  van rond de jaren 1940-50 , thans is de grille langs de straat verdwenen, op de achtergrond de kapel, die is er nog steeds, gelegen langs de Alexander Rodenbachstraat (groot-oom van Albrecht) te Rumbeke.

De Lourdesgrot is ook verwenen,die lag ,als je de poort binnen komt ,links in een tuin ,tegen een muur.
Er is een boek verschenen met de geschiedenis van dit instituut:Robert Houthave :Onze Kinderen. 
 
Er is een boek verschenen in West-Vlaanderen, met alle kapellen en grotten(?) uit het bisdom Brugge.
Je kan ook inlichtingen over grotten en kapellen bekomen bij :het tijdschriftje Kapel en beeld; om lid te worden van het driemandelijks tijdschrift : 7.5€ storten  447-0069191-52 Kapel en beeld –  Houtbriel 15 9000 Gent .
Steek ook eens uw licht op bij de “Vrienden van Lourdes” ,deze vereniging bezit ook veel documentatie over grotten,in de parochies .
Ik heb wel een verzameling grotten en kapellen van Roeselare.

Johan Vermeulen <johan.vermeulen.roose@skynet.be>

rumbeke(roeselare)

Doorgaan met lezen “Roeselare (Rumbeke) 13/8/9”

Vlaams-Brabant

Lubbeek (Binkom – Binkomstraat 24) * 12/8/9

SSA44639

Dit Lourdesgrotje staat op de Binkomstraat nr. 24 bij de familie Wilmaerts. Het is reeds 40 jaar oud, al is het wel van plaats veranderd. Nu staat het bezijdens de woning, voordien achteraan in de tuin.

Het grotje is volledig zelf gebouwd en is mooi versierd met bloemen  & kaarsen.

Info: Jacqueline Havet-Foblets uit Kerkom.

Doorgaan met lezen “Lubbeek (Binkom – Binkomstraat 24) * 12/8/9”

Namen

Bièvre (Petit-Fays) 11/8/9

Petit-Fays
Petit Fays 2

Petit-Fays:
 
Grotte de la Roche Mouselle. Deze grot vindt haar oorsprong in een mirakuleuze redding van de bevolking van Petit-Fays tijdens de eerste wereldoorlog
Deze grot is enkel te voet bereikbaar via een bosweg, 700m verwijderd van de weg Vresse – Petit-Fays. In een haarspeldbocht tussen kilometerpaal 9 en 10 staat er een wegwijzer aan het pad.
Een zeer mooie site met uitleg over het Grote Wonder van La Roche Mouselle vind je op www.1914-1918.be

jan.lannoye@telenet.be

Vlaams-Brabant

Landen (Attenhoven – Oude Velmseweg) * 10/8/9

Op 22 maart 2014 mochten wij meewerken aan iedereen beroemd met Nele, Pascal en David.

We bezochten onder andere deze prachtige kapel met Lourdesgrot. Hilde kwam de deur voor ons opensluiten: prachtige aanblik.

Geniet via deze link mee van onze foto’s:

https://plus.google.com/photos/112794811607862053672/albums/5993663765970516305

openbaar grotje

Deze Lourdesgrot is steeds prachtig onderhouden.

Doorgaan met lezen “Landen (Attenhoven – Oude Velmseweg) * 10/8/9”

West-Vlaanderen

Zonnebeke (Forest) * 10/8/9

SSA44589

SSA44592

SSA44591

SSA44590

Deze prachtige grote Lourdesgrot bevindt zich in de tuin van de familie Jules Vervisch in de Forest nr. 23.

Dokter Vanwallegem, de vroegere eigenaar, bouwde deze grot met kostbare stenen vermoedelijk afkomstig van de Rode Berg.

Achteraan in de grot was er een paardestal (om het paard te verbergen tijdens de oorlog). De familie Vervisch bewaart er nu het hout en liet het aanwezige venster dichtmaken.

De Lourdesgrot is mooi onderhouden en veelvuldig versierd met bloemen.

West-Vlaanderen

Zonnebeke (Grote Molenstraat) * 9/8/9

Op de splitsing van de Grote Molenstraat en de Nonnenbosstraat zou er een Lourdeskapel staan.

Info: Rachel Vanhoutte – Pervijze.

Inderdaad!  De kapel staat tegenover huis nr. 16. Er is geen Bernadetje, maar de kapel is mooi versierd met bloemen en kaarsen. De stichter is Ocar Borry (1901-1989). Er wordt regelmatig een viering gedaan.

DSCN0051.jpg

Doorgaan met lezen “Zonnebeke (Grote Molenstraat) * 9/8/9”

Vlaams-Brabant

Bertem(Oude baan 125) * 9/8/9

SSA44625

SSA44627

SSA44628

Op de Oude Baan nr. 125 woont Vanbever Guillaume met zijn familie tel. 016/489800.

Hij heeft in zijn tuin reeds 10 jaar een Lourdesgrot, zelf gemaakt uit stenen uit de Ardennen. Er is een Mariabeeld in dat altijd even schoon blijft zonder onderhoud. Deze grot brengt veel levensvreugde bij de bewoners en is goed zichtbaar vanuit de woning.

Guillaume is er duidelijk trots op & met recht en rede. Het grotje heeft bovenaan wat mosbegroeiing en is vooraan versierd met bloemen. Binnenin wordt er regelmatig een kaarsje aangestoken.

Momenteel bouwt hij nog een vijver links achter het grotje en hij overweegt ook een Bernadette te plaatsen.

West-Vlaanderen

Alveringem (Oude Kapellesteenweg) * 9/8/9

SSA44504

SSA44505

Lourdesgrot bij de familie Moeneclaey-Bruynoghe op de Oude Kapellesteenweg 19 te Alveringem.

De ouders hebben dit 60 jaar geleden laten bouwen door een metser. Berandetje ontbreekt.

De huidige bewoner onderhoudt het goed: het grotje heeft hier altijd gestaan en dat zal zo blijven. Het is een eerbetoon aan zijn moeder, die de grot liet bouwen als dank voor een genezing na een zware operatie.

West-Vlaanderen

Ichtegem (Eernegem) 7/8/9

Het gezinsgrotje van de familie Inghelbrecht staat in IchtegemEERNEGEM in de Stationsstraat. Afmetingen : max 2 m hoog X 3 m breed.

Medard bouwde in zijn tuintje het omdat hij na een Lourdesbedevaart wonderbaarlijk genas van een open beenwonde.

Medard is lang overleden; ik weet niet of zijn twee ongehuwde zusters nog leven.  Zij waren jarenlang kantoorhouder Raiffeisenkas en agent ABB.

Michel Huveners

michelhuveners@edpnet.be