Antwerpen

Arendonk (Grotstraat) 4/1/13

Nabootsing van de kerk te Lourdes, in 1879 opgericht door E.H. G.J. Van Camp, rector van het klooster Sint-Agnetendal, op de plaats waar sinds eeuwen een staakkapel stond met beeld van Onze-Lieve-Vrouw, Troosteres der Bedrukten.

Lourdesgrot van cementrustiek, compleet met nis waarin huidig verschijningsbeeld van 1986 (de twee vorige beelden werden gestolen), een knielende Bernadette en waterput met in onbruik geraakte fontein, waarachter een kunstmatige heuvel met kapel. Een trap langsheen deze heuvel leidt naar de inkom. Omringende hekken met bakstenen sokkel en pijlers.

Arendonk Grotstraat 149984.jpg

Doorgaan met lezen “Arendonk (Grotstraat) 4/1/13”

Antwerpen

Arendonk (Kloosterbaan 5) 4/1/13

Kloostertuin

Ten westen van het klooster gelegen tuin met hoofdpaden in kruisvorm. Meest oostelijke gedeelte met moestuin, meest westelijke gedeelte met boomgaard. Tegen de westmuur aanleunende Lourdesgrot van cementrustiek en enkele kapelletjes. Met steunberen verzwaarde bakstenen omheiningsmuur, beëindigd met overhoekse muizentand en ezelsrug. Houten korfboogpoort ter hoogte van de vroegere patershof. Op de hoek, dicht bij de Wampenbrug, arduinen niskapel met beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Beauraign, opgericht in 1952.

Gegevens verstrekt door zuster Martina.

arendonk de daries klooster

Doorgaan met lezen “Arendonk (Kloosterbaan 5) 4/1/13”

West-Vlaanderen

Ardooie (Legestraat 12) 4/1/13

Daarvoor een Lourdesgrot, opgebouwd uit gecementeerde baksteen- en betonresten. Rondbogige nis met Onze-Lieve-Vrouwebeeld. Aan de oostzijde van het erf een roodbakstenen schuur onder zadeldak in Vlaamse pannen (nok haaks op straat). Schuurpoort en wagenkot onder houten lateien. Getoogde muuropeningen, aanbouwen aan weerszijde onder lessenaardak.

 

Legestraat 128105.jpg

Doorgaan met lezen “Ardooie (Legestraat 12) 4/1/13”