Oost-Vlaanderen

Gent (Oostakker) * 23/9/8

Scan Oostakker Lourdesgrot.jpg

In het Gentse is de meest befaamde replica van de grot van Lourdes op de bergen, de grot in Slotendries te Oostakker.

info M. Hendrikx

foto_1211887672_1 oostakker

In het Gentse is de meest befaamde replica van de grot van Lourdes op de bergen, de grot in Slotendries in Oostakker. Op 7 april 1875 genas hier Pieter De Rudder op wonderbaarlijke wijze. Die genezing begeesterde heel wat bedevaarders. In de basiliek bij de grot bevindt zich een relikwie van de heilige Bernadette.
Het beeld dat in 1873 aan de grot ingewijd is, is in 1974 gestolen. De diefstal is nooit opgehelderd.

http://www.kerknet.be/kerkenleven/gallery.php?ID=4263

http://home.scarlet.be/~guyverhe/stoepe/waarmen.html#Gent,%20Retraitenhuis

oostakker grot

Grot en ommegangen

Aan de grot zijn ruim driehonderd niet overdekte zitplaatsen op banken zonder rugleuning. Er is een geluidsinstallatie voor grote groepen voorzien aan de grot. Er staat ook een megafoon ter beschikking in de sacristie. Het gebruik van de geluidsinstallatie is op voorhand af te spreken.

Er zijn twee ommegangen: de vijftien mysteries van de rozenkrans en de zeven smarten van Maria. Hierbij kan eventueel iemand van de onthaalploeg helpen of begeleiden mits afspraak op voorhand.

Er is een kruisweg in de basiliek, niet op het domein.

Boodschap

De H.Maagd heeft een blijde boodschap willen duidelijk maken in de roeping van Bernadette. Haar leven toont aan dat het apostolaat niet op de eerste plaats afhangt van grote daden, veel talenten of van een blakende gezondheid, maar wel van ontvankelijkheid en geloof. Bernadette muntte vooral uit door haar eenvoud en haar gebed. De wil van God laten geschieden in alles was haar levensleuze. Maria, de Dienstmaagd van de Heer, heeft haar dat geleerd. Heel consequent heeft zij het beleefd in de stilte van haar klooster, in de dienst aan de zieken en nog meer als zieke: alles tot de eer van God en voor het heil van de mensen.

Zoals ze tijdens haar leven deelde in het dienstmaagdschap van Maria, zo mag ze nu delen in haar zaligprijzing. Die bestemming is voor allen bedoeld, zoals Jezus het zo klaar uitdrukte voor de vrouw uit de menigte, aan wie Hij antwoordde: “Ja zeker, zalig zij die luisteren naar het woord van God en ernaar leven” (Lc.11,28).

Ter gelegenheid van het Lourdesjaar en het eeuwfeest van de verschijningen werd in 1958 achteraan in de basiliek een beeld van de H.Bernadette geplaatst op een altaar. Het is een ontwerp van beeldhouwer Bert Servaes en gekapt uit wit Carraramarmer. Het rust op een granieten sokkel, een rotsblok uit de grot van Lourdes. Bij dat beeld kunnen de bedevaarders ook een relikwie van de heilige Bernadette vereren.

Wie kan ons beter oproepen om in eenvoudig geloof tot de Onbevlekte te naderen, en ons opwekken tot ontvankelijkheid, dan zij die zoveel hield van de grot, dat ze die noemde “mijn hemel op aarde” ?

Danken

De talrijke dankplaatjes in en bij de grot en verspreid over de hele lengte van de twee ommegangen, meer dan achtduizend, zijn de uitdrukking van diepe gevoelens. Op de meeste vinden we het woord: dank. Die dank is oprecht. Is danken ook niet het mooiste gebed?

Min of meer bewust dragen de bedevaarders bij tot de vervulling van de beloften en voorspellingen die Maria in het Magnificat heeft uitgedrukt. Nadat zij eerst God dankte voor haar wondere uitverkiezing en begenadiging, voorzegde zij dat alle geslachten haar zouden zalig prijzen. In Oostakker-Lourdes gebeurt wat op duizenden andere plaatsen in de wereld geschiedt. Elke dag roepen miljoenen mensen Maria aan als de Begenadigde en de Gezegende onder de vrouwen. Ze volgen Elisabeth en de vrouw uit het volk na, die in het Evangelie van Lucas de Moeder van de Heer zalig prezen. Bij het beeld van de Onbevlekte kunnen ook wij met Elisabeth de vraag stellen wat ons te beurt valt, als de Gezegende onder de vrouwen naar ons toekomt en bij ons blijft. Zij toont dat zij als onze Moeder bij haar kinderen wil zijn. Zij waakt over hen en spoort hen aan. Zoals de profeten en vooral Jezus zelf het hebben gedaan, drukt zij de bemoediging van God voor de mensen uit.

Het Magnificat leert ons ook hoe Maria haar gedachten en zorgen laat gaan naar de kleinen en machtelozen, naar de armen en de verdrukten. Zij wijst er naar de oneindige barmhartigheid van God voor alle geslachten tot het einde van de tijden. De bedevaarders stemmen daarmee in en verenigen zich met haar gebed voor de grote en de kleine noden van onze tijd.

Op het bruiloftsfeest van Kana toonde Maria haar aandacht en bezorgdheid voor de nood van het jonge paar en van de bruiloftsgasten. Daar wijst zij ook ons allen de weg: luisteren naar Jezus en doen wat Hij ons zegt. Zo staat zij als middelares tussen Jezus en ons. Als zijn Moeder en onze Moeder wil zij haar altijddurende taak blijven vervullen, als wegwijzer en teken.

Waar heeft Maria dat klaarder uitgedrukt dan op haar verschijningsplaatsen en in de bedevaartsoorden?

http://www.basiliekoostakker.be/alg_tabbl.htm

info meegedeeld door : Katrien Cools – Onthaal en reservaties – In&Uit Oostende – Toerisme Oostende vzw – Monacoplein 2 8400 Oostende – tel +32/59.70.11.99 – fax +32/59.70.34.77 – Email : info@toerisme-oostende.be  – www.toerisme-oostende.be

oostakker grottelourdes_belgique17

http://www.loucrup65.fr/pgie3997.htm

oostakker

dl 2 oostakker

Jean Arno

+ Voor meer informatie: zie brochure “Voor welke heilige brand ik een kaars ?” van Dany Vanavermaete.

+ Voor meer info uit Kapel en Beeld

Info: Jean Arno Geraardsbergsestraat 1 1541 Sint-Pietrers-Kapelle

 

*Zeker nog het vermelden waard is de grot in Oostakker-Lourdes. Het tweede mekka van Lourdes Frankrijk. Ook gelegen in Oost-Vlaanderen.

Graag deze mededeling. Bedankt voor de aandacht aan dit onderwerp. Micheline

micheline.mincke@telenet.be

GENT-B~1

foto Bedo

Ooit al in Oostakker geweest?
Prachtig bedevaartsoord.
Eergisteren was het er zalig in het zonneke.
Zag toen in de vitrine van een aanpalend informatiecentrum een turf van een boek liggen : les ecrits de sainte Bernadette. Uitgave 1980 Nevers.  Had geen geld bij om het te kopen, vandaag terug en meegebracht. Zal me daar ook nen keer in verdiepen.
Nog nen keer op mijn gemak rondgeneusd op het domein.
Echt veel te zien : grot, souvenirwinkeltje, informatiecentrum, evocatie van het leven van Bernadette in tuinhuisjes, grote kerk met binnenin relekwie van Bernadette, verschillende beelden waarvan een prachtig beeld als kloosterlinge, altaargrot enz enz.
Beslist es de moeite waard.
Stuur apart wat foto’s door.
Morgen laatste dag van het seizoen. Dan worden de nevenaktiviteiten gesloten al vermoed ik dat het domein wel openblijft voor een bezoek aan de grot.
 
Bedo.
 
oostakker 999_001
Info: Joanna Van Bladel

Gent grottelourdes_belgique08

Scan Oostakker Lourdesgrot.jpg

*Julia Daems: het verhaal van Pieter De Rudder uit Jabbeke (aldaar is een kleine kapel).

Wikipedia : http://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_De_Rudder en http://nl.wikipedia.org/wiki/Basiliek_van_Oostakker-Lourdes

De Basiliek van Oostakker-Lourdes is de kerk van een belangrijk bedevaartsoord in Oostakker, een deelgemeente van Gent.

Het bedevaartsoord kwam er op initiatief van een adellijke vrouw: Markiezin de Courtebourne-de Nédonchel, die toen op het naburige kasteel Slotendries woonde. In 1873 bouwde zij in haar tuin een grot ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Na de inzegening van het beeld aan de grot op 29 juni 1873 vroegen omwonenden en bewoners van het Gentse om te mogen komen bidden aan de grot. Een jaar later is Pieter De Rudder aan de Lourdesgrot op miraculeuze wijze genezen van een open beenbreuk. Door deze genezing ontstond er een grote toeloop van gelovigen. Om de bedevaarders te ontvangen bouwde men in 1875 een kerk in neogotische stijl naar de plannen van architect E. Van Hoecke-Peeters met een lichte aanpassing door architect J.B. Bethune in 1876. Ze werd in 1877 ingezegend en bij het 50-jarig bestaan van het bedevaartsoord in 1924 verheven tot basiliek. Het meubilair is ook neogotisch en ontworpen door J.B. Bethune.

De basiliek is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, de naam waarmee Maria zich bekend maakte aan Bernadette op 25 maart 1858.

Achteraan rechts in de kerk vindt men een foto en enige informatie over Pieter De Rudder en links een beeld van Bernadette. Links vooraan in de kerk staat het gekroonde beeld van Maria, Onbevlekt Ontvangen. Haar beeld werd gekroond op 5 augustus 1888 in opdracht van Paus Leo XIII.

Boven het hoofdaltaar stelt een retabel drie grotten voor: de grot van Jezus’ geboorte te Bethlehem, de grot van Jezus’ verrijzenis en deze van Lourdes. Op een van de glasramen boven het hoogzaal staat de H. Alfonsus van Liguori afgebeeld. Een kleindochter van markiezin De Courtebourne werd immers Redemptoristin. Zeer mooi is de afbeelding van het H. Hart in de voorste zijkapel links.

Door toedoen van onder ander Markiezin de Courtebourne, werd Oostakker-Lourdes ook de bakermat van een indrukwekkende onderwijscampus.

In een van de 2 torens hangt ook een beiaard met 49 klokken, gegoten door Klokkengieterij Michiels in de jaren ’50 van de 20ste eeuw. Maar het klavier is tijdelijk weggehaald bij een restauratie in de jaren ’70 en is nog niet terug geplaatst tot op heden.

Vele mooie foto’s: https://plus.google.com/photos/112794811607862053672/albums/5936861899544201569?authkey=COKtmPi10d34YA

Enkele uitgekozen:

35 Oostakker 30-6-13.JPG

40 Oostakker 30-6-13.JPG

39 Oostakker 30-6-13.JPG

48 oostakker 30-6-13.JPG

50 Oostakker 30-6-13.JPG

49 Oostakker 30-6-13.JPG

* Eric Coone Gasthuisstraat 9 9041 Oostakker

Oostakker0001.jpg

Oostakker0002.jpg

* Kaart van Edward Avermaete

kaart 465_001.jpg

*Bezoek 1/5/14:

We hebben vele foto’s gemaakt van de pas vernieuwde Lourdesgrot (ingewijd op 30/4/14):

https://plus.google.com/photos/112794811607862053672/albums/6008572172320299185?authkey=CI3d0razvpGYJQ

openbare grot

openbare grot

openbare grot

openbare grot

openbare grot

 Omgeving Lourdesgrot: de vijftien mysteries van de rozenkrans en de zeven smarten van Maria.

 https://plus.google.com/photos/112794811607862053672/albums/6009292697683586977

 

openbare grot

openbare grot

openbare grot

Chalets rond de Lourdesgrot met een tijdelijke tentoonstelling erin:

https://plus.google.com/photos/112794811607862053672/albums/6009296890298287505

openbare grot

Voor de Basiliek en de souveniersshop hebben we een aparte bladzijde aangemaakt.

10 gedachten over “Gent (Oostakker) * 23/9/8”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.