Vlaams-Brabant

Tervuren (Moorsel) * 23/9/8

Moorsel (Tervuren)

 

http://www.kerknet.be/kerkenleven/gallery.php?ID=4263

Deze Lourdesgrot staat achter de Sint-Jozefskerk in Moorsel (rechts van huis nr. 205 in de Moorselstraat), deelgemeente van Tervuren en dateert uit 1907.

De grot is verlicht, doch momenteel sterk begroeid met klimop.

Gelegenheid tot kaarsjes branden is er in de kerk.

SSA44616

Het Bernadetje staat in de kerk, dit is een beschermingsmaatregel tegen vandalisme.

SSA44618

SSA44619

Voor meer info over deze Lourdesgrot: klik hier

Antwerpen

Wuustwezel (Guido Gezellelaan) * 23/9/8

In Wuustwezel is er een grot in het centrum (Guido Gezellelaan).

Bibliotheek/Toerisme/Informatiecentrum
Eric Pockelé
Dorpsstraat 36
2990 Wuustwezel
03/690.46.40
wuustwezel@bibliotheek.be

SSA44655 wuustwezel

Info uit de collectie van Martin en Ingrid Van Goethem-Staessens uit Hamme

tel.052/478235 gsm 0484/694975 mail: mvglourdes@hotmail.com

WUUSTW recent~1

Deze grot is te vinden via de G.Gezellelaan, in de onmiddellijke nabijheid van de kerk en het gemeentepark met fontein.
Mooi gelocaliseerd in bomenrijk kader op omhaagd pleintje.
Geen Bernadettebeeldje.
Betreft wel degelijk de grot waarvan reeds postkaart op site.
 
vr gr
 
bedo
DSCN0420 - kopie
De ingang van de Lourdesgrot is rechts van huis nr. 25 (zeer discreet tussen de haag) en links van de bushalte ‘Stella Matutina’.
De grot is mooi onderhouden met bloemen en kaarsen.
Er zijn zoals u ziet vele  banken.

 

Oost-Vlaanderen

Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele) 23/9/8

 

sint-lievens-houtem

 

http://www.kerknet.be/kerkenleven/gallery.php?ID=4263

rots 1 30566338

rots 2 48748782

rots 3 79109077

rots 5 62356853

rots 6 39048175

rots 6 56722659

http://www.parochie-vlierzele.be/10.html?frm_data1=33&frm_data1_type=next

De grot bevindt zich in een uniek natuurkader dat aanleiding geeft tot bezinning en gebed. Ze is gelegen in het centrum van Vlierzele op amper een paar honderd meter van de dorpskerk en is gemakkelijk bereikbaar via een dreef achter de parochiale kring.
Duizenden mensen uit de omliggende gemeenten bezoeken jaarlijks de ‘Rots’. Vooral gedurende de meimaand, O.L.Heer Hemelvaart met de ‘kaarskensprocessie’ en het talrijkst op Sacramentsdag wanneer de jaarlijkse Rotsenommegang plaatsvindt.

De oude Maria-grot, in de volksmond ‘de Vlierzeelse grot’ is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en werd in 1879 door Pastoor Anseau en onderpastoor Lauwereys gebouwd in Waalse natuursteen. Aan de zuidelijke kant is er een preekstoel aangebracht en aan de noordelijke kant is een crypte gebouwd waarin de bedevaarders hun offerkaarsen laten opbranden.
Voor de grot is een plein met een vijftiental bidbanken. Tegenover de grot ligt een bos dat in 1954 gedeeltelijk werd gerooid en waar, onder impuls van toemalig Pastoor Sabot, zeven bakstenen kapelletjes werden gebouwd waar hij de zeven blijdschappen van Maria liet in beitelen.

In 1979 werd reeds het honderdjarig bestaan van de Rots luisterrijk gevierd. Er waren een duizendtal aanwezigen en heimelijk werd te Vlierzele toen gehoopt dat de grot daarna een blijvende belangstellng zou genieten. In 1988 had er nog de dekenale bedevaart plaats.

In 2005 werd het 125jaar + 1 bestaan van de Rots en het 50jarig bestaan van de zeven kappeltjes gevierd in aanwezigheid van Mgr. Van Looy Luc, Bisschop van Gent. Normaal gezien zou het jublileumfeest van 125 jaar Vlierzeelse grot het jaar voordien moeten plaatsgevonden hebben. Oorzaak van dit uitstel was dat Vlierzele in april 2004 een nieuwe parochieherder werd aangesteld. Ook door een aantal andere vieringen werd het 125-jarig van de Rots uitgesteld en werd er beloofd het feest een jaar later te organiseren. Onder een stralende zon werd door ruim 400 bedevaarders het feest mee gevierd.

Nieuw en primeur voor Vlierzele is dat na 125 jaar Onze-Lieve-Vrouw van de Rots en Vlierzele een eigen noveenkaars in haar bezit heeft. Op deze kaars vindt men een mooie kleurenfoto van de Rots en pronkt het alomgekende lied van de zeven blijdschappen van Maria dat door E.H. Kannunik Desiré De Swaef zaliger, werd geschreven en bezongen. Deze kaars kan u aan de Rots aankopen aan 2,50€ of in de parochiekerk te Vlierzele.

http://www.parochie-vlierzele.be/5.html

* Rotse (Grot) Vlierzele

Achter de Vlierzeelse pastorij staat sinds 1879 de Lourdesgrot ter ere van O.L.Vrouw (Mariagrot). Deze Lourdesgrot, gebouwd met Doornikse kalksteen, werd opgericht op initiatief van toenmalig pastoor Anseau. De grot is ongeveer 15 m breed en 6 m hoog. Op de zuidelijke kant (rechts) is een preekstoel in rotsen ingewerkt, aan de noordelijke kant (links) is onderaan de grot een crypte aangebracht waar de bedevaarders hun kaarsen laten branden. In het midden bevindt zich de nis met het Mariabeeld. Voor de grot op een kleine sokkel staat het beeld van Bernadette. Op het pleintje staan vijftien bidbanken opgesteld die plaats bieden aan een vijfenzeventig bedevaarders. In 1954 bracht toenmalige pastoor, Sabot, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Mariagrot, zeven kapelletjes aan waarin hij de zeven blijdschappen van Maria liet beitelen. Deze kapelletjes zijn opgetrokken in baksteen, met in witte zandsteen gebeitelde taferelen. Het geheel is een uniek natuurkader dat zeker aanleiding geeft tot bezinning en gebed. In het najaar van 1993 werden de prachtige lindebomen tijdens nachtelijk stormweer ontworteld, en vernielden in hunval een zijmuur van de grot. Vrijwilligers bouwden deze muur terug op in 1994.

OLV_van_Lourdes_te_Vlierzele

Vliezele Grot_(oude_prentkaart)

Bron: Toeristische brochure Sint-Lievens-Houtem 2009

Bron: ‘Heilig in Houtem’, de kapelletjes van Sint-Lievens-Houtem, Open Monumentendag 13 sep. 2009

vanderkelen.ignace@scarlet.be

* De OLV van de Rots te Vlierzele is dus een Lourdesgrot met op het terrein er rond 7 kapelletjes toegewijd ook aan Maria.
Vlierzele is een deelgemeente van St-Lievens-Houtem, de parochie is toegewijd aan de H.Fledericus. De pastoor van de parochie St.Fledericus  is EH Johan Van Den Eeeckhout, deze is  tevens opperaalmoezenier bij  het leger.

(info   gehaald op website gemeente www.sint-lievens-houtem.be : Het gebied dat nu Sint-Lievens-Houtem overspant,  werd in de Middeleeuwen in twee verdeeld. Een gedeelte werd beheerd door de Sint-Baafsabdij van Gent, het ander behoorde tot het Land van Aalst, met eigen vierschaar.Het dorp had in de middeleeuwen een belangrijke bedevaart en jaarmarkt. Deze Sint-Lievensbedevaart werd gehouden op 29 juni en herdacht het overbrengen van de relieken van Sint-Lieven van het dorp naar de Sint-Baafsabdij. Onder Karel V werd de bedevaart afgeschaft.
Bij de gemeentelijke fusies van 1977 werden aan Sint-Lievens-Houtem de gemeenten Bavegem, Letterhoutem, Vlierzele (met uitzondering van het gehucht Papegem) en Zonnegem toegevoegd. Er werd ook een klein deel van de gemeente Oombergen aangehecht, meer bepaald de gehuchten Espenhoek, Cotthem en Hoogveld.)

 
De rots is zeker een bezoekje waard , momenteel is men ook het parochielokaal  er niet ver van aan het moderniseren en er is  een speeltuintje  (met Europese subsidies).
Je kan er meer over vernemen op : http://www.parochie-vlierzele.be/ – klikken op Rots.

Met vriendelijke groeten

Ingrid Van Herzele

* Deze grot ligt in VLIERZELE en dit is een deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem.
 
vr gr
 
Bedo.
VLIERZ~1

 

Vlaams-Brabant

Bekkevoort (Molenbeek-Wersbeek) * 23/9/8

Grot van Wersbeek
In de omgeving van het kasteel werd in 1951 een grot ingewijd ter ere van OLV van Lourdes, voor de wonderbaarlijke genezing van Betty Frateur.

Deze Lourdesgrot is niet eenvoudig te vinden.

Op de Halensebaan, rechts van huis nr. 126 een klein veldwegje inslaan (in slechte staat). Na ongeveer 400 m. ligt de Lourdesgrot aan de rechterzijde van dit wegje. Even verder ligt een hoeve (nr. 128) en het kasteel.

wersbeek

Doorgaan met lezen “Bekkevoort (Molenbeek-Wersbeek) * 23/9/8”