Luxemburg

Gouvy (Steinbach) 24/9/8

In bijlage twee foto’s van een Ave Mariaoord met Lourdesgrot te Steinbach. Spijtig genoeg is het beeldje van Bernadette verdwenen, het bevond zich rechts tegen de rotswand op een stenen voet.

Deze bidplaats kan je vinden langs de N838, net voorbij het centrum van Steinbach, op de rechterkant als je in de richting van Limerlé rijdt .

Gevonden op mijn tocht langs de GR 57 op 28 en 30 augustus.

Groetjes, Jan Lannoye [Jan.Lannoye@telenet.be]

28aug13-22-Steinbach Mariaoord.JPG

Doorgaan met lezen “Gouvy (Steinbach) 24/9/8”

Vlaams-Brabant

Kapelle-op-den-Bos (Ramsdonk) (*) 24/9/8

Het is een grote grot vlakbij de kerk in een ruim Mariapark met kruisweg en 7-weeënweg.

Lucas Van de Leur [lucas.karel@skynet.be]

2469388702_e81d9fd731 Ramsdonk

*Viering 100-jarig bestaan op 15/8/2012 (tel. meegedeeld )

Van Den Broeck L.

*Ganse week festiviteiten rond 15/8/12: gemeld door Ria Devos,  coördinator viering 015/711903

 

*Op 10 aug 12 vierde Ramsdonk (deelgemeente van Kapelle-op-den-Bos) het 100jarig bestaan van hun Lourdesgrot.
De grot bevindt zich in de Grotstraat tgo. huis nr. 6a te Ramsdonk.
Vriendelijke groeten
Jan Verhasselt

Doorgaan met lezen “Kapelle-op-den-Bos (Ramsdonk) (*) 24/9/8”

Vlaams-Brabant

Halle (Buizingen) 24/9/8

De Lourdesgrot naast de Sint-Vincentiuskerk is definitief onder de sloophamer verdwenen. Enkele maanden geleden kreeg de kerkraad van de stad een vergunning om het gebouw af te breken. “De grot had geen functie meer”, zegt Lernout. “Het was al jaren geleden dat er een eucharistieviering of andere liturgische viering plaatsvond. “De gewijde steen was al jaren uit het altaarsteen verwijderd. Er werd ook afval achtergelaten en steeds meer stenen kwamen los te zitten, zodat dit een gevaar werd voor jongeren die de grot graag beklommen. De plantengroei op de grot waren dan weer een doorn in het oog van de bewoners van de huizen naast de grot.”

Buizingen Lourdesgrot.jpg

Doorgaan met lezen “Halle (Buizingen) 24/9/8”

Antwerpen

Edegem 24/9/8

Edegem

Edegem a8c3_1

Grot aan de Hovestraat
Op 11 februari 1858 vond te Lourdes in de Franse Pyreneeën de ontmoeting plaats tussen Onze-Lieve-Vrouw en het eenvoudige jonge meisje Bernadette. Sindsdien is Lourdes de bekende bedevaartplek geworden. In 1884 werd de Lourdesgrot aan de Hovestraat opgericht en werd vlug een trekpleister voor bedevaarders. De 150ste verjaardag van de verschijning van Bernadette vieren we met een beeld dat voor de binnengrot wordt geplaatst. Zo kan deze heilige een voorbeeld blijven voor hen die in eenvoud door het leven willen gaan.

http://www.kerknet.be/kerkenleven/gallery.php?ID=4263

http://www.edegem.be/nieuws/667/default.aspx?_vs=0_n&id=2459

 Er is een Lourdesgrot aan de basiliek van Edegem, daterende uit 1884.   

vanwege Robert Claeys suppoost Heemmuseum

De grot, gelegen aan de westzijde van de Basiliek, werd door P.Van Aelst in 1884 op zijn grond opgericht naar het voorbeeld van de grot van Massabielle in Lourdes. Ze werd ingewijd op 25 mei 1884 en werd een druk bezochte bedevaartplaats. In 1924 werd ze geschonken aan de kerkfabriek van Edegem. In 1934 plaatste P.de Roeck een kruisweg die de oorspronkelijke kruisweg van 1884 moest vervangen.

http://www.edegem.be/product/91/default.aspx?id=932#

* Dezelfde ?

Edegem

Edegem 2

Er is de grot, die in 1884 tot stand kwam, door een dame uit Edegem, die getroffen door de bedevaart naar Lourdes, de bevolking alhier de genade van Lourdes niet wilde onthouden. Deze grot wordt degelijk onderhouden, en ontvangt dag na dag nog menig bezoeker. Zeker ook in het week-end komen gelovigen uit de omgeving er bidden, en een kaars branden voor noden en vreugden van hun gezin. De maanden mei, juni en augustus zien tevens groepen van dichtbij én van verderop naar haar komen.
 
We mochten in 2008 in Edegem-Centrum een bijzonder mooie 1 mei beleven, met de feestelijke viering in de “basiliek”, krachtig voorgegaan door ere-abt Jos Noyens (Tongerlo) en prachtig gezongen door het Basilica-koor onder leiding van Laurent Peeters, met aan het orgel Guy Smet. Nadien werd een processie gevormd waaraan de muziekkapel van KSA haar stemmige medewerking verleende, en waarin de jonge bernadet-jes en de misdienaars met bloemen het Bernadettebeeld voorafgingen, dat vervolgens in de grot werd geplaatst onder zang en gebed en onder bloemenhulde. Het initiatief tot het aanwezig brengen van een Bernadette-beeld en het schenken ervan aan de gemeenschap, ging uit van Terry Goossens-Luyckx (Oude Godstraat). En werd graag bijgetreden door het jubeljaarcomité. Het werd een fijn-mooi beeld, niet hoog maar zo passend bij wie deze heilige is, dat ieder bijzonder getroffen is door haar uitstraling.
 
Abt Noyens sprak het volgende gebed uit:
 
“Heer,
Gij verheft de kleinen en wie nederig is,
mag op u vertrouwen.
Gij hebt de heilige Bernadette
de genade geschonken van een uitzonderlijk geduld
en een edelmoedige liefde.
Laat haar gebed en haar voorbeeld
voor ons een hulp zijn;
dat wij met groot geloof
de wegen gaan waar Gij ons leidt
en U eenmaal mogen aanschouwen
in het Rijk der hemelen….”

 
Dank aan de schenkster, dank ook aan allen die van deze dag een stralend gebeuren maakten. KAV en KWB hebben ons vervolgens voorzien van een heuglijke receptie, waar velen ruim de tijd namen om met elkaar in gesprek te treden. Mag de herinnering aan deze dag een uitnodiging zijn om in eenvoud en met kracht onze dagen te gaan.
(Pastoor A. Goossens, mede namens het jubeljaar-comité)

Dezelfde ?

Info: Joanna Van Bladel
Grot met Lourdessteen
Info: Maria Peyskens-Poppe (80 jaar). 
Adres: Graaf Van Landaststraat 121 9700 Oudenaarde (Eine) 055/313650
*Is dat de grot van Buizegem, vlakbij de Hovestraat ?

buisegem 010

http://maps.google.be/maps?hl=nl&q=%20buizegem%20deelgmeente&lr=lang_nl&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl

* Paters Passionisten ? Maria Peyskens-Poppe