Vlaams-Brabant

Grimbergen (Humbeek – Westvaartdijk) * 22/9/8

LourdesgrotHumbeek_jpg

In Humbeek, aan  ’t Sas,(Kanaal Brussel-Willebroek), komende van Grimbergen vóór de kanaalbrug links, werd een vrij grote Lourdesgrot gebouwd, door de  kajotters en ingehuldigd op 15.08.1954 door Mgr Cardijn.

SSA45741

Rechts van de Lourdesgrot: stenen preekstoel, van waarop priester Cardijn zou gepreekt hebben.

Onder het Mariabeeld staat de tekst: Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

SSA45729

SSA45730

Bezoek met Johan Vanwetswinkel op 17/1/10

SSA45732

SSA45731

SSA45733

SSA45734

SSA45735

Achteraanzicht Lourdesgrot .

In het domein achter de Lourdesgrot is er een kruisweg, gebouwd door dezelfde aannnemer Janssens uit Westmeerbeek.

SSA45736

SSA45737

BNGROT_MM Humbeek 

LourdesgrotHumbeek_jpg

De Lourdsbedevaart van twaalf Humbeekse Kajotters in 1952 is de aanleiding geweest voor de bouw van de Lourdesgrot langsheen het kanaal, aan de ingang van ’s Gravenbos. Met de opbrengst van ophaling van oud papier en vodden, werd op een gekregen stuk grond een grot opgericht voor het beeld dat in 1952 was meegebracht.

Met twaalf Kajotters trokken ze van 4 tot 11 augustus 1952 naar Lourdes op bedevaart, op vraag van kardinaal Cardijn. ’s Avonds op hun kamer dachten ze er over wat ze zouden kunnen doen voor hen die in ons land achtergebleven waren en hoe ze aan de bedevaart een blijvende herinnering zouden kunnen bewaren.

Beslist werd een beeld van Onze-Lieve-Vrouw mee naar Humbeek te nemen. Dat werd aan de grot in Lourdes gewijd. Terug in Humbeek moesten ze op zoek naar een stuk grond voor de bouw van een grot. Door toedoen van onderpastoor Luytens en de devote familie Timmermans kregen ze een weide ter beschikking.

Met de bouw van de Lourdesgrot werd gestart op 18 juni 1954. Twee maanden later werd de grot ingehuldigd. Duizenden mensen zagen hoe het Onze-Lieve-Vrouwbeeld in de grot werd geplaatst en de meisjes van de BJB schonken een beeld van Bernadette dat ze al in 1953 hadden meegebracht.

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=guo825as

In Humbeek, aan  ’t Sas,(Kanaal Brussel-Willebroek), komende van Grimbergen vóór de kanaalbrug links, werd een vrij grote Lourdesgrot gebouwd, door de  kajotters en ingehuldigd op 15.08.1954 door Mgr Cardijn.  De ligging is erg rustig en leunt aan bij het ’s Gravenbos. Achter de grot werd een mooie kruisweg aangelegd. Voor eventuele bijkomende inlichtingen mag u me altijd contacteren.

Met vriendelijke groeten.

CAUWENBERGHS Lode

Keienberglaan 57

1850 GRIMBERGEN;

Tel. 02/269 11 77

      0476/36 11 77

E-mail: lode.cauwenberghs@telenet.be  

Mevrouw,

Ingevolge uw vraag bezorg ik u hierna bijkomende gegevens over de bouw van de Lourdesgrot in Humbeek.

– In augustus 1953 hadden wij de mondelinge toezegging van de familie Timmermans om op een gedeelte van hun grond een grot te bouwen.

– Vermits deze grond een klein moeras was, deed de KAJ een oproep aan alle medeburgers om afbraak en steengruis ter beschikking te stellen.

– Op 9 september 1953 gaf de gemeente August Cauwenberghs (Voorzitter van de KAJ van Humbeek) de toelating om kasseistenen op te halen.

– August Cauwenberghs is in de periode 1953 en begin 1954, op zijn lichte moto, in de wijde omtrek, op zoek gegaan naar Lourdesgrotten en zozijn wij terecht gekomen bij de hierna vermelde firma.

– Prijsaanvraag, offerte (20.05.54) en afspraak ter plaatse, met de firma A.JANSSENS & ZONEN uit Westmeerbeek voor de bouw van de grot.

  De opdracht voor de bouw werd onmiddellijk gegeven. Prijs 50.000  B.Fr. en ondertekend door Lode Cauwenberghs (broer van August)
Ik verdiende 4.084 b.fr in de maand, maar met de inzet en de bijdrage van de parochianen werd dit geen probleem.

– Wij hadden een aantal mondelinge toezeggingen, maar de officiële documenten werden opgesteld op:
14 juni 1954 schenking van de grond door de familie Timmermans
17 juni 1954 brief aan de gemeente voor de bouwtoelating
22 juni 1954 bouwtoelating van de gemeente.
Gestart met de kajotters en enkele vrijwilligers is de aanleg en de bouw, vooral dank zij de komst van onderpastoor E.H. Vercammen (die een echte”ondernemer-aannemer” bleek te zijn) uitgegroeid tot een echte mobilisatie van alle mogelijke krachten (vrachtwagens en kranen inbegrepen)
Momenteel gebeurt het beheer en onderhoud onder toezicht van een comité dat zeer goed werk levert.In Humbeek is de grot werkelijk een plaats van rust en gebed dat veel bezoekers aantrekt.

Met vriendelijke groeten.

CAUWENBERGHS Lode


– In 1958 werd aan dezelfde firma de opdracht gegeven voor de aanleg en de bouw van de kruisweg, gelegen achter de grot

lode.cauwenberghs@telenet.be

Kopie van een prachtige brochure

Hallo,

Er staat een replica van de
lourdesgrot ( is een openluchtkerk waar op 1 mei en op 15 augustus vieringen worden gehouden) te 1851 HUMBEEK (deelgemeente van Grimbergen) op het einde van de Westvaartdijk (aan de brug van Humbeek)

Met Vriendelijke Groeten

waegeman.greet@telenet.be

Geschreven door Grimbergs.net   
 
Op 12-08-2009 00:00

 

sfeer foto’s zijn welkom op
//
info@grimbergs.net
//
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
//
Op 15 augustus 2009 kan je in Humbeek terecht voor de Maria viering. Om 11 uur is er aan de Lourdes grot een misviering opgedragen door de Deken Camiel Stallaert, zang tijdens de eucharisiteviering zal verzorgd worden door het gemengd koor Stem Band. Tijdens deze viering zal een ziekenzegening plaats vinden. S’avonds vertrekt om 21 uur aan de kerkt van Humbeek een kaars processie richting Lourdes grot. Aansluitend is er een viering aan de grot. Tijdens de viering zal ook de kruisweg, die gelegen is achter de Lourdes Grot, verlicht zijn voor de gelegendheid. Dit jaar bestaat de Lourdesgrot te Humbeek 55 jaar.

De geschiedenis van 55 jaar Lourdesgrot te Humbeek

Op 15 augustus 1954 werd de Lourdesgrot, in aanwezigheid van de stichter en bezieler van de wereld-KAJ Mgr. Cardijn, ingehuldigd.
Begin 1951 had Mgr. Cardijn opgeroepen tot een nationale KAJ-bedevaart naar Lourdes. Ook de Humbeekse KAJ-afdeling wilde een afvaardiging naar Lourdes sturen.
Om de kosten van de reis enigszins te drukken, werd besloten om een ophaling te doen van papier, vodden en oud ijzer. Wie kon toen vermoeden dat een aantal stootkarren, volgeladen met het resultaat van een grote kuis op de Humbeekse zolders, zouden uitgroeien tot het domein dat we vandaag kunnen bewonderen langs de Willebroekse vaart, aan de rand van het ’s Gravenbos te Humbeek.
Op 4 augustus 1952 vertrokken 12 Humbeekse kajotters naar Lourdes.  Elke avond kwamen zij daar in hun hotelkamer bijeen om de volgende dag voor te bereiden en van gedachten te wisselen.
We citeren uit het boekje ‘Humbeek-Lourdes’ dat de hele ontstaansgeschiedenis van onze grot vertelt:
“Zo waren we er ook die woensdagavond samengekomen en onze gedachten gingen naar hen die thuis waren achtergebleven, maar vooral naar diegenen die misschien nooit de gelegenheid zouden krijgen Lourdes te zien: onze zieken en ouderlingen; zij die zich de weelde van zo een reis niet zouden kunnen veroorloven; jonge mannen en meisjes die alle kinderlijke eerbied en genegenheid tegenover onze Hemelse Moeder hebben verloren. Hoe zouden we voor hen iets kunnen doen ? Hoe zouden we onze bedevaart ook voor hen vruchtbaar en genadevol kunnen maken ? Hoe zouden zij aan deze bedevaart een blijvende herinnering kunnen bewaren ?”

Die avond werd besloten om een beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes mee te nemen naar Humbeek. Het beeld werd tijdens een eenvoudige plechtigheid aan de grot te Lourdes gewijd.

Eens terug te Humbeek begon dan de zoektocht naar een geschikt stuk grond om een grot te bouwen. Pas begin juni 1953 was het zover. Tijdens een bezoek van E.H. Onderpastoor Luytens aan de familie Timmermans, stelden deze laatsten een weide ter beschikking van de kajotters.
Met man en macht werden honderden kubieke meters grond aangevoerd om de moerassige weide langs de vaart op te hogen. In het begin waren het de kajotters die met kruiwagen en schop de grond aanvoerden, later kwam er hulp van de ganse Humbeekse bevolking.
Toen het terrein stilaan in orde geraakte, stelde zich de vraag hoe die grot nu moest gemaakt worden. Na maanden zoeken werd in mei 1954 de Heer Janssens uit Westmeerbeek belast met het bouwen van de grot. Op 18 juni werd begonnen met het maken van een vlechtwerk uit metalen staven dat overspannen werd met fijne draad. Daarop werden dan verschillende lagen beton gelegd die door toevoeging van producten zijn gekleurd.
Ondertussen was ook de nieuwe KAJ-proost en onderpastoor E.H. Vercammen in Humbeek toegekomen. Onder zijn stuwende en krachtdadige leiding werkte nu de ganse parochie om de omgeving van de nieuwe grot af te werken.

Op 15 augustus was dan de grote dag van de inhuldiging. Om 14 uur vertrok aan de kerk de processie met als laatste groep de rijkversierde boot met het beeld van Onze Lieve Vrouw.
Duizenden mensen uit Humbeek en omgeving waren er getuige van hoe vier kajotters het beeld van Onze Lieve Vrouw het domein binnenbrachten, gevolgd door vier BJB-meisjes met het beeld van Bernadette dat ze in 1953 eveneens uit Lourdes hadden meegebracht. De dag werd afgesloten met de kaarskensprocessie. 

Voor de aanleg van de kruisweg achter de grot werd opnieuw een beroep gedaan op de firma Janssens uit Westmeerbeek. Op 15 augustus 1958, vier jaar na de grotwijding, werd de kruisweg, waarvan toen reeds twee staties waren afgewerkt, gewijd. In de daaropvolgende jaren werd de volledige kruisweg voltooid.

Laatst gewijzigd : 15-08-2009 13:08

* Ook FC De Kampioenen waren in Humbeek: De bende van Boma

Humbeek.jpg

Na de publieke vernedering door Goedele, zit Boma in een diepe depressie. Hij maakt plannen om er alleen op uit te trekken met de motor, maar de Kampioenen vrezen voor een slechte afloop. De mannen besluiten om Boma te vergezellen. Ook Maurice gaat mee, want hij wil zijn maman naar haar laatste rustplaats brengen: Lourdes. Intussen wordt Carmen overstelpt door fanmail en er wordt beslist om een fanclub op te richten. Fernand ruikt een zaakje…

fc de kampioenen s21e08 de bende van boma deel 3/4 door fcdkupload

* Beelden beschadigd en vervangen in 2013 + nieuwe sfeerfoto’s

foto0165.jpg

Kleiner Mariabeeld en ander Bernadetje

foto0164.jpg

foto0166.jpg

Nieuwe noveenkaarsen

foto0167.jpg

Mooie banken en schuilhuisje

foto0168.jpg

Prachtige kruisweg

foto0169.jpg

foto0170.jpg

foto0171.jpg

foto0172.jpg

foto0173.jpg

foto0174.jpg

foto0175.jpg

* Foto en artikel Johan Vanwetswinkel

Scan grot Grimbergen.jpg

Scan Humbeek artikel.jpg

* Vieringen 2014: films en foto’s

https://plus.google.com/photos/112794811607862053672/albums/6048273031104982001

openbare grot

openbare grot

openbare grot

openbare grot

openbare grot

Klik in de onderstaande boekjes om de volledige inhoud te zien.

openbare grot

openbare grot

Prachtige herinnering aan 60 jaar geleden.

openbare grot

Prachtige kalender 2015 met een overzicht van de geschiedenis, te koop voor 5 euro.

Klik in de kalender om de inleidende tekst te zien.

openbare grot

* Meegedeeld door Jan Verhasselt Maalderijstraatje 1A 2800 Mechelen

openbare grot

13 gedachten over “Grimbergen (Humbeek – Westvaartdijk) * 22/9/8”

 1. Gelezen in Kerk & Leven van Aartsbisdom Mechelen-Brussel :,
  Eindwerk over Lourdesgrot Humbeek van Nelson Cauwenberghs uit Grimbergen , master student in de studierichting televisie aan het Rits/School of Arts in Brussel.
  In de documentaire komt veel archiefmateriaal aan bot !
  In de tekst stond geen adres of émail van Nelson Cauwenbergs… langs de Rits/School kan je zeker meer te weten komen o.a.hoe hem te bereiken ?
  Groetjes,Jan

  Like

 2. Ik zal jullie op de hoogte houden wanneer de film gefinaliseerd is.
  Met vriendelijke groeten,
  Nelson Cauwenberghs
  +32479554302
  Student Producer
  Master Televisie RITS

  Like

 3. In aansluiting op mijn email van 26 januari 2009, kan ik u mededelen dat er sindsdien rond en aan de grot heel wat gebeurd is, o.m. :
  – diefstal van het beeld van O.L.Vrouw op 1 mei 2014
  – organisatie van een reis naar Lourdes om ‘’een nieuw beeld te halen.
  – inhuldiging op 15 augustus 2014, in aanwezigheid van kardinaal Daneels.
  Indien u wenst dat ik u hierover een mooie folder bezorg, gelieve me dan uw adres te bezorgen.
  Alle eventuele inlichten kunt u bekomen bij de voorzitter van de vzw. Hij zorgt, samen met een ploeg vrijwilligers en deskundige medewerkers, voor het beheer en het onderhoud van de grot en omgeving: Patrick DE GROEF
  Kerkstraat 50
  1851 HUMBEEK (Grimbergen)
  0475/32 30 75
  patrick.degroef@scarlet.be
  Steeds gaarne tot uw dienst.
  Vriendelijke groeten .
  Lode

  Like

 4. Zelf ben ik deels verbonden aan de Lourdesgrot van Humbeek. Ik zit niet in het bestuur maar in 2014 maakte ik een documentaire over deze Lourdesgrot en de verdwijning van het Mariabeeld.
  Deze documentaire kan u via onderstaande link bekijken.

  Alvast bedankt hiervoor!

  Met vriendelijke groeten,

  Nelson Cauwenberghs nelson.cauwenberghs@telenet.be

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.