Antwerpen

Dessel 30/9/8

Vrije Basisschool. In 1902 start van een eerste katholieke school voor meisjes; op 7/10/1902 werd het klooster ingezegend door de aartsbisschop van Mechelen.Van 1902 tot 1975 onderwijs door de zusters annonciaden van Huldenberg; tussen 1903-1933 tevens in gebruik als weeshuis. In 1975 werd de school overgedragen aan het bisdom; in 1981 verlieten de zusters het klooster.

Grote ommuurde tuin met Lourdesgrot.

http://paola.erfgoed.net/sdx/inventaris/toon.xsp?base=objekt&id=75521&p=1&qid=sdx_q0

Namen

Philippeville (Villers-Le-Gambon) 30/9/8

Syndicat d’Inititive et du Tourisme de Philippeville

Rue des Religieuses, 2
5600  Philippeville
 
071/66.23.00
 
Les grottes de Notre-Dame de Lourdes sont nombreuses dans notre région. Chaque village a eu ou a encore une représentation de cette vierge.
 
A ma connaissance, il y a une grotte dans  Villers-le-Gambon(site). 
 
 
Bon pélerinage.
 
Pour le SITP
Claire Auriol

http://www.opt.be/informations/gemeenten___philippeville/nl/C/93056.html

Namen

Philippeville (Roly) * 30/9/8

PHILIPPEVILLE – Ce dernier dimanche, de nombreux pèlerins se sont rendus à la grotte Notre-Dame de Lourdes, à Roly. Une messe solennelle y a été célébrée.

Depuis 133 ans, le premier dimanche de septembre, les pèlerins viennent, en masse, à la grotte Notre-Dame de Lourdes. Cette année, le soleil étant de la partie, beaucoup ont tenu à participer à la manifestation.

L’eucharistie, rehaussée de la présence de la chorale locale, était célébrée, aux intentions de tous les pèlerins, par le doyen de Couvin, M. l’abbé Janusch Kruch. Au cours de son homélie, celui-ci s’est plu à rappeler que Marie avait accompagné son fils jusqu’au bout, jusqu’à la croix, et avait toujours gardé une confiance totale. À la suite de Marie, il a donc invité les pèlerins à suivre son exemple et à garder, quoi qu’il arrive, une absolue confiance en son fils.

À l’issue de la célébration, les pèlerins ont aussi participé à la bénédiction du Saint Sacrement. Pour clôturer ce pèlerinage, M. le doyen a remercié les nombreux bénévoles qui entretiennent et fleurissent cette grotte pour en faire un sanctuaire M.-F.L.

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=39025291

AFBEEL~2.JPG

Doorgaan met lezen “Philippeville (Roly) * 30/9/8”

Antwerpen

Brecht 30/9/8

Gasthuisstraat

Rustoord St.Maria – grot

Henxbroek bij nr 4

grotje

Eester

grotje

hk Kraaienhorst-Heihoefke

grotje

Kanaallaan-bij brug10

grot

http://www.kapelletjesinvlaanderen.be/html/brecht.html

Brecht 411_001

Info: Joanna Van Bladel

BRECHT~1

Betreft : Brecht : rustoord St-Maria – Gasthuisstraat.
 
Zijdelings de parking is deze lourdesgrot te vinden.
Vrij toegankelijk.
Het rustoord is gebouwd op de vroegere terreinen van het St.- Maria Godshuis.
De foto van de lourdesgrot in de alfabetische lijst onder Brecht betreft dus waarschijnlijk een vroeger exemplaar dat verdwenen en vervangen is.
 
gr
Bedo

 

West-Vlaanderen

Zuienkerke (Houtave) 30/9/8

houthave getatt

Kerkhofstraat z.nr. Half vrijstaande Mariagrot palend aan zuidzijde van nr. 25, gebouwd ca. 1850 door de dorpsbewoners van Houtave. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993. Onregelmatig gevormde grot afgewerkt in breuksteen als rotsimitatie. Aan zuidzijde geopend: onderaan korfboogvormige nis waarin zitbank en smallere beeldnis bovenaan o.m. met Mariabeeld. Tweede beeldnis aan straatzijde.

http://paola.erfgoed.net/sdx/inventaris/toon.xsp?id=57936&base=objekt&qid=sdx_q0&p=1

Deze grot te HOUTAVE – deelgemeente van ZUIENKERKE, werd enkele jaren geleden afgebroken wegens te bouwvallig.
Ze stond aangebouwd tegen het muurtje van de dorpschool.
Deze school is nu bewoond door de kunstenares Jenny Verplanke.
 
Bedo.

* Info Houtave: Jean Arno uit Sint-Pieters-Kapelle – Geraardsbergsestraat nr. 1
Oost-Vlaanderen

Stekene (Klein-Sinaai) 30/9/8

Nog een tip: in de tuin van de vrije lagere school in Klein-Sinaai (gemeente Stekene) staat vermoedelijk nog een klein Lourdesgrotje.

Aan de school was vroeger een klein klooster verbonden met enkele nonnetjes. Zij gaven wellicht de opdracht tot de bouw.

Of het grotje er nog staat, durf ik niet zeggen. Ik ga af op mijn herinnering als leerling, zijnde nu toch al iets meer dan 30 jaar geleden…

De school heeft sindsdien veel bijgebouwd, maar een deel van de tuin (waar ook het grotje stond/staat) is er nog.

Nog succes gewenst met uw mooie project!

Met vriendelijke groeten,

Willy Van de Vijver | Stadsarchivaris
Stad Mechelen | Stadsarchief
G. de Stassartstraat 145, 2800 Mechelen, België

T 015 20 43 46 | F 015 21 64 48
Wwww.stadsarchiefmechelen.be en www.facebook.com/stadsarchiefmechelen 

01-05-~1 (foto Bedo)

Doorgaan met lezen “Stekene (Klein-Sinaai) 30/9/8”

Limburg

Gingelom 30/9/8

Kasseiendief bouwde een Mariagrot.

Dankzij een tip van een alerte burger heeft de lokale politie van Sint-Truiden gisteren een man kunnen inrekenen die al op verschillende plaatsen in St.Truiden kasseien uit de straat had gestolen. De man bouwde met de stenen een Mariagrot in de tuin van zijn schoonouders in Gingelom. De 53 jarige man werd betrapt toen hij een draagtas vol kasseien in het stadscentrum sjouwde…….De man werd gearresteerd door het parket van Hasselt en mocht na verhoor opnieuw beschikken.

http://blog.seniorennet.be/ikke12795/archief.php?ID=19

Geen categorie

Partikulier 1 (locatie nog onbekend) 29/9/8

kitch_fig_11

De foto van dit Mariagrotje komt uit het boek ‘Des nains, des jardins: essai sur le kitsch pavillionaire’ (Jouannais, 1999, p.45). 

Als er een klasse op dit grotje moet worden geplakt, zal het ofwel de arbeidersklasse zijn ofwel de stabiele middenklasse. Door haar eenvoud en duidelijkheid zal dit tuinornament veel arbeiders aanspreken. Het grootste gedeelte van de gelovige gemeenschap behoort echter tot de puriteins-ascetische middenklasse. Hoewel Mariagrotjes uit het straatbeeld verdwijnen, lijkt het toch interessant om zo’n grotje tussen de modelfoto’s op te nemen vanuit een nieuwsgierigheid naar de reactie van de respondenten op dit verouderde christelijke symbool in de tuin.

Dient een Mariagrotje tegenwoordig om het geloof te verkondigen of is het uitsluitend voor persoonlijke bezinning bedoeld? Storen de respondenten zich eraan, of vinden ze dat het christelijke geloof een plekje in het straatbeeld verdient?

Geen enkele respondent vindt Mariagrotjes mooi, maar toch krijgt het geen expliciet negatieve reacties. Twee van de acht respondenten plaatsten het wel als laatste in hun rangschikking, maar respondent 4 en 6 plaatsen het dan weer als tweede opvolger van de mooiste tuin. Echt mooi vindt men het grotje dus niet, maar toch staat men er redelijk positief tegenover.

Zo denkt iedereen dat ze welkom zijn bij de eigenaar, die ook sympathiek is. De meeste respondenten denken ook dat hij/zij trots is op het grotje vanwege het kunstige mozaïeken bankje. Respondent 5 is de enige die dat niet bevestigt vanwege een terechte opmerking: er groeit onkruid op het grotje! Zij denkt daardoor dat de eigenaar zijn grotje ooit heeft geplaatst, maar het niet langer de moeite vindt en het toch niet over zijn hart krijgt om het weg te doen. Respondenten 1 en 7 denken daarentegen dat de eigenaar een streng gelovige man/vrouw is en respondenten 3 en 8 geloven niet dat de eigenaars het grotje hebben om hun geloof te verspreiden. Zij denken dat de mensen juist een sociale indruk willen geven en duidelijk willen maken dat ze iedereen welkom heten. Respondent 8 (tuinkabouters) zou het zonder de christelijke connotatie ook gewoon mooi vinden: ‘het Mariabeeldje hoort erbij, he’. Respondent 3 vindt dat zo’n grotje beter vanachter staat als bezinningsplekje, om te kalmeren. Zij schat het beroep van de eigenaar dan ook op een al wat oudere zakenman. De andere respondenten denken daarentegen ofwel aan een (onder)pastoor ofwel aan een arbeider. Zijn/haar loon is altijd gemiddeld tot laag gemiddeld. Een aantal respondenten drukten er ook op dat de eigenaar al een ouder persoon is.

Het economisch kapitaal is dus laag tot gemiddeld en het intellectuele kapitaal kan zowel hoog als laag zijn. Ofwel behoort de eigenaar van modeltuin 6 dus tot de arbeidersklasse ofwel tot de middenklasse. De respondenten die dachten dat de eigenaar een priester was, wezen ook op het gelovige en dus puriteinse karakter. In dat geval denken zij dus aan de stijgende fractie van de middenklasse.

 

kitch_fig_22

De eigenares van dit Mariagrotje is 51 jaar en heeft een vrij hoog intellectueel niveau. Haar maandelijks inkomen is gemiddeld en het culturele niveau is laag tot gemiddeld. Aangezien haar ouders een opmerkelijk lagere opvoeding en beroep hadden, kunnen we stellen dat deze eigenaar tot de stijgende middenklasse behoort. Hoewel ook respondent twee tot die klasse behoort, zijn er toch een aantal opvallende verschillen: het intellectueel niveau van deze respondente is opmerkelijk hoger dan dat van respondente 2. Maar die laatste heeft dan wel weer een hoger economisch kapitaal. Aldus zien we een verschil tussen de economische en de intellectuele fractie van de stijgende middenklassers.

Qua tuinsmaak valt dit verschil des te meer op en is te vergelijken met het verschil tussen de economische en intellectuele afdeling van de burgerij. Respondente 6 kiest immers voor een discretere inrichting dan respondent 2. Ook op het ethische vlak zal respondente 6 een soberder levenshouding aanprijzen. Het Mariakapelletje in de tuin past er dan ook bij. Men wil zich hier niet de stijl van de hogere cultuur aanmeten. Deze tuin is het toppunt van puriteins ascetisme!

Qua preferenties kiest deze eigenares niet voor het gemiddelde stijgende middenstanderstuintje, evenmin als ze dat in haar eigen tuin doet. In de eerste plaats gaat ze immers voor het tuintje van de stabiele middenklasse. Daarna verkiest ze de wilde tuin . Als derde blijft ook zij loyaal aan haar eigen tuin en kiest ze voor het Mariakapelletje, hoewel ze in het interview zei dat ze nooit zelf zo’n grotje zou zetten, maar toch het hart niet had om het weg te doen.

Klassenstrijd in de tuin

Communicatie via (kitsch)objecten in de tuin.  

Isabelle Borremans

Eindverhandeling voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Communicatiewetenschappen.

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. G. DE MEYER
Verslaggever: Prof. Dr. L. VAN POECKE

http://www.ethesis.net/kitchobjecten/kitchobjecten_deel_2.htm

Antwerpen

Antwerpen ( achter de Sint-Pauluskerk) * 29/9/8

Betreft :achter de Sint-Pauluskerk Antwerpen – Sint-Paulusstraat: boog rechts van nr. 22 en tgo. huis nr. 31
 
Hierbij nog enkele sfeerbeelden.
De eerste drie foto’s betreffen de locatie van de Lourdesgrot.
Deze is te vinden op een binnenpleintje naast het vervallen Dominicanerklooster.
Steeds vrij te bezoeken.
 
De overige foto’s betreffen de tegen de kerk aangebouwde calvarieberg, inclusief vele tientallen beelden.
Bouwjaar : 17de en 18de eeuw.
Te vinden via toegangspoort ingang kerk.
Ook steeds vrij te bezoeken.
Ook de kerk binnenin is meer dan de moeite waard.
Uitgebreide documentatie ter plaatse te verkrijgen.
 
Bedo

00000.jpg

Doorgaan met lezen “Antwerpen ( achter de Sint-Pauluskerk) * 29/9/8”

Vlaams-Brabant

Tienen (H. Hartziekenhuis ) * 28/9/8

Tienen 1 afb000

tienen 3 afb008

Tienen 2 afb001

SSA42636

SSA42638

Campus Mariëndal – Kliniekstraat 45

In de tuin van het Heilig-Hartziekenhuis te Tienen staat deze mooie Lourdesgrot.

Zieken en hun familie kunnen hier op adem komen.

http://www.rztienen.be/fb111jnmc721vez1uaz164.aspx

Deze Lourdesgrot staat in de tuin van de Grauwzusters en dateert uit 1900. In het “memorieboek van de zusters” staat er een beschrijving, namen van gevers en medewerkers. Het gaat om serene volkskunst.

Maurits Tierens – rector

Kloostergang 2 3300 Tienen 016/809890

Algemeen Ziekenhuis H. Hart VZW Kliniekstraat 45 3300 Tienen 016/815101 of 02

 

Tienen 1 85921-75886006f17c258091b589bc7295d247

Tienen 2 85925-c6af35803d0edb1f07cb1ad6f5550ca2

kapel UZ H. Hart 2

http://www.bloggen.be/kindvanmaria/archief.php?ID=85931

 

Vlaams-Brabant

Glabbeek (Bunsbeek – Vlaasstraat 10) * 28/9/8

 bunsbeek 3 SCANNEN002

Bunsbeek 2 SCANNEN002

bunsbeek 1SCANNEN003

bunsbeek 3 afb007

bunsbeek 3 afb006

Bunsbeek 1 afb002

Bunsbeek is een deelgemeente van het Brabantse Glabbeek (bij Tienen).

In de tuin van huis nr. 10 in de Vlaasstraat staat deze zelfgemaakte mini-Lourdesgrot van ca. 80 op 120 cm, gemaakt in beton en grijze keitjes door de schoondochter des huizes in 2004.

De bewoners Yvonne Hendrickx en Fleurist Mathues zijn reeds herhaaldelijk in Lourdes geweest en branden regelmatig kaarsjes in hun tuingrot. Deze wordt tevens versierd met levende planten.

* Opname NOS 22/7/2009 (Paul Sneijder, Eva en cameraman)

SSA44407

SSA44408

SSA44410

Binnenin de woning bewaren Fleurist en Yvonne ook vele Lourdessouveniers.

SSA44769

 

SSA44773

SSA44774      SSA44772

 

 

Luxemburg

Bouillon 27/9/08

Chapelle%20Nd%20Lourdes%20Ladmiran_%20MT%20av%2007

 

Er is een klein Lourdesgrot in Bouillon (in de bossen, langs de Semois in de richting van de camping Halliru).
De copyright voor de foto is Maison du Tourisme du Pays de Bouillon.
 
We blijven tot uw dienst voor meer inlichtingen.
 
Mvg,
    
Maison du Tourisme du Pays de Bouillon
(Bertrix – Bouillon – Paliseul)
 
Quai des Saulx, 12
B-6830 Bouillon
Tél. : 0032 (0) 61 / 46 52 11
Fax : 0032 (0) 61 / 46 52 18
e-mail : info@bouillon-tourisme.be
Internet : www.bouillon-tourisme.be
Grotte N.-D. de Beauraing, 1955, virage près du pont de Cordemois, statue cassée, remplacée en 1964 par celle de N.-D. de l’Assomption.
West-Vlaanderen

Oostkamp 26/9/8

OOSTKA~1

foto Bedo

 

De Macieberggrot is een rotskapel of grot in het Belgische dorp Oostkamp. Ze staat in de Fonteinstraat in de wijk Macieberg, vroeger tot in de jaren 50 tussen de velden. Vóór de grot bevinden zich een twintigtal zitbanken en een bloemperk. De twee grote linden herinneren nog aan de oorspronkelijke dreef. De grot is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Weeën.

De kapel is ongeveer vier meter hoog en is gebouwd met veldstenen die ter plaatse gewonnen zijn. Binnen staat het beeld van Maria der Smarten op een kleine sokkel. Er zijn ook twee stoelen voorzien voor de gelovigen. Langs de buitenkant van de grot bevinden zich de afbeeldingen van “de Vijf Droeve Mysteriën”. Rond de buitenzijde van het domein staan de Zeven Smarten van Maria uitgebeeld. Boven de toegang bevindt zich een rondboogvormige nis met een calvarieberg.

Geschiedenis

De kapel werd in de Eerste Wereldoorlog, begin 1914, gebouwd in familieverband en met vrijwilligers. Idalie Verschilde zou in haar slaapkamer een verschijning gekregen hebben van Onze Lieve Vrouw, die haar opdroeg om een kapel te bouwen. De metser van dienst was Petrus Demeyer uit de Walstraat, de schoonvader van haar zoon Mieltje, die gehuwd was met Maria Demeyer. Als bouwstenen gebruikte men de veldstenen die Henri bovenhaalde bij het ontzanden.

De “Vijf Droeve Mysteries” zijn vermoedelijk later bijgebouwd, want aan de achterzijde staat het jaartal 1920. Door overerving ging de kapel eerst over op Miel Verschilde en dan op zijn dochter Margerite. Haar kinderen (de erfgenamen van Hollevoet Camille – Verschilde Margerite) verkochten dan de “grond met opgerichte O.L.V. grot” op 17 december 1982 aan de kerkfabriek van de parochie Sint-Pieter van Oostkamp voor de prijs van 150.000 fr. De akte was niet verleden voor een notaris, maar het was de toenmalige burgemeester, Ward Demuyt, die optrad als behandelend ambtenaar.

De borden buitenaan, met de afbeelding van de Zeven Smarten, waren eerst in beton, maar werden in 1990 vervangen door geschilderde exemplaren. In 2001 plaatste men een nieuw Mariabeeld, dat afkomstig was van de Brugse zusters maricolen.

Luik

Jalhay (Solwaster) * 26/9/8

Links van de kerk, met mooi beeld van OLV van Banneux, loopt het straatje: Solwaster.

Ongeveer na 500 meter ligt de grot rechts van de weg, even verder dan het kerkhof.

Er staat een bank en de grot is versierd met vele zijden bloemen. Kaarsen zijn er niet. Maria en Bernadette zijn aanwezig.

’s Avonds is het Lourdesgrotje prachtig verlicht. Het ligt op een schilderachtige wandelroute.

Tip van Annette Sonnemans en Wim Saelman
Herberg Chatoîment Rue Brixhe 39 B – 4900 Spa
Tel. 00 32 (0)877 74494 Mobiel. 00 32 (0)473 531633 Email info@chatoiment.be http://www.chatoiment.be/

DSCN0909.JPG

 

Doorgaan met lezen “Jalhay (Solwaster) * 26/9/8”

Henegouwen

Ecaussinnes-Lalaing 26/9/8

 

E-Lalaing 060_22b19ada9d13cf55db59c45336150e44

La grotte de Notre-Dame de Lourdes a fait, en son temps, des petits (lisez des répliques) un peu partout. Ecaussinnes-Lalaing n’a pas failli à cette vogue.
En 1882, l’abbé Anseau Félicien décidait d’ériger en sa paroisse une grotte en hommage à Notre-Dame de Lourdes, 34 ans après l’affaire Bernadette Soubirous. Le curé de Lalaing eut la malheureuse idée de faire construire cette grotte dans l’église elle-même qui était fort sombre. Le 31 juillet 1882, on procéda à la bénédiction des lieux.
Cette grotte apparaissait tel un amoncellement de pierres pour le moins grossier, coincé dans la chapelle Saint Michel où repose Messire Michel de Croy, le bâtisseur de l’Eglise Sainte-Aldegonde. Si les membres du Conseil de Fabrique et de nombreux paroissiens émirent de sérieux doutes quant au bon goût de ce brave prêtre, ce n’est qu’à sa mort qu’on envisagea de déplacer la grotte.
En 1939, Léon Baguet offrit à la paroisse un terrain de 8 ares dans l’ancien berceau, au coin des rues du Chäteau et du Bersault. En octobre 1941, les travaux débutèrent enfin et la nouvelle grotte, plus grande cette fois, fut construite en pierres provenant d’Yvoir-sur-Mause. Le 8 décembre 1941, la comtesse Marie-Henriette de Wavrin Villers au Tertre, épouse du comte Adrien van der Burch glissa un document dans une bouteille cachetée renfermant un flacon d’eau du Jourdain, un rameau d’olivier et un caillou du Jardin des Oliviers. Cette bouteille fut placée dans la maçonnerie au pied de la statue de la Vierge. Une première messe est célébrée dans la grotte, le 16 juillet 1942, à l’occasion de la fête de Notre-Dame du Mont Carmel. L’inauguration officielle s’y déroula cependan le 2 août 1942.

http://tunneldesamoureux.skynetblogs.be/post/2824853/

la-grotte-de-lourdes-en-modele-reduit

ECAUSI~1

Foto van grot te Ecaussinnes-Lallaing.

Prachtige locatie met in de achtergrond het majestueuze kasteel.

gr

bedo.

Meer info vanwege Jean Arno Geraardsbergsestraat 1 te 1541 Sint-Pieters-Kapelle

*Ecaussinnes (Lalaing) naast Château-fort in de richting van de kerk (blauwe wandeling).

Ik houd verder contact met u !

frank.borrenbergen@hotmail.com

Namen

Yvoir * 25/9/8

In de tuin van het Institut Notre-Dame de Lourdes (een instelling voor jongeren in moeilijkheden rue du Redeau, 70, à 5530 Yvoir) staat deze prachtige Lourdesgrot uit 1930. Deels werden de echte rotsen gebruikt, deels werd deze grot gebouwd (J. De Looz, arch. entreprise Lonzée). Ze evenaart de echte situatie te Lourdes. Rechts in de grot is er trouwens een echte steen van Lourdes ingewerkt. In de nabijheid van de rivier de Bocq, is deze plaats een oase van rust en ideaal voor bezinning. De grot is nog steeds onderhouden, er zijn bloemen – kaarsen en vele banken. De fontein werkt niet meer. Bernadetje staat naast de Bocq.

Afb0012.jpg


Doorgaan met lezen “Yvoir * 25/9/8”

Namen

Andenne (Sclaigneaux) 25/9/8

W cpa0137 Andenne

http://cpa.andenneblogs.be/2008/07/07/sclaigneaux-grotte-de-notre-dame/

Deze Mariagrot zou zich bevinden achter het station van Scaigneaux, op de spoorweglijn Huy-Namen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Sclaigneaux

Info meegedeeld door een modelbouwer, op de modelbouwbeurs van de AMAF te Wanze, die zich liet inspireren door deeze plaats.  http://www.amaf.be/ Association Mosane d’Amateurs Ferroviaires – Club de modélisme ferroviaire de la Province de Liège (région de HUY)

sclaingeaux

 N.-D. de Lourdes :
– grotte, 1941, à l’école St-Louis, citée en 1996 (Andenelle).

Trois grottes N.-D. de Lourdes, citées en 1977 : 1/ près de l’hospice Ste-Begge; 2/ à Saint-Roch; 3/ à Stû.
Autre grotte encore, 1907, à Haute-Bise, citée en 1935 et 1958.

http://namur.homily-service.net/gennart/monuments_religieux_nam.htm

Luxemburg

Tenneville (Wyompont) 25/9/8

Tenneville 2 PAYS ST-HUBERT WYOMPONT GROTTE NOTRE-DAME PHOTO FTLB-PW 07

Tenneville 1 PAYSST~2

Tenneville 3 PAYS ST-HUBERT WYOMPONT GROTTE NOTRE-DAME PHOTO FTLB-PW 07 (4)

Grotte « Notre Dame de l’Ourthe » in het dorpje van Wyompont (gemeente van Tenneville).

Copyright foto © FTLB P. Willems.

Vriendelijke groeten,  

Elodie Paquay

 

Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert

Rue Saint-Gilles 12

B-6870 Saint-Hubert

Tél. : 0032 (0)61 61 30 10

Fax : 0032 (0)61 61 54 44

info@saint-hubert-tourisme.be

www.saint-hubert-tourisme.be

Ce superbe petit village niché dans une vallée traversée par l’Ourthe vous enveloppe de quiétude. D’admirables statues de pierre veillent sur l’enfant Jésus dans la grotte de Notre-Dame de l’Ourthe.

 

http://www.ftlb.be/fr/attractions/fiche.php?avi_id=3125

 

Luxemburg

Daverdisse * 25/9/8

1160avi4 Daverdisse

1160avi2 Daverdisse 2

C’est à l’initiative de l’abbé Siot que la Grotte dédiée à ND de Lourdes a été érigée en 1903. 

C’est entre le Ry Dinnan, petit ruisseau tranquille dont le cours s’achève dans la Lesse, et le calvaire boisé que se niche la magnifique grotte dédiée à Notre-Dame de Lourdes.  

Loin de la route, dans un cadre de verdure dont le silence est seulement troublé par le chant des oiseaux et le murmure du ruisseau, l’endroit est particulièrement propice au recueillement et à la réflexion.

Le projet de construction de la grotte fut conçu au début du siècle dernier, à Lourdes même, par quelques pieux pèlerins de Daverdisse.  Tous les habitants de Daverdisse ne pouvaient se rendre à  Lourdes, le voyage  en ce début était long et difficile mais aussi coûteux. 

 

L’œuvre de tout un village

Chose touchante, une fois l’idée répandue, presque tous les habitants ont contribué à la construction de la grotte soit par des dons soit par leur travail.

C’était donc une œuvre paroissiale qui atteste de la générosité et de la piété des Daverdissois envers Notre-Dame Lourdes.  La constructions de la grotte se situe entre les apparitions de Lourdes qui datent du 11 février 1858 et les apparitions de Beauraing datant de 29 novembre 1932.

Lors de l’inauguration, le 8 septembre 1903, jour de la fête de la Nativité de la Vierge, le prix de tant d’efforts, de dévouement et de sacrifice est récompensé.

L’abbé Siot, curé de Daverdisse de 1897 à 1913, était au comble du bonheur : avec ses paroissiens qui l’ont si généreusement secondé, il se réjouit d’être au couronnement de tant de communs d’efforts.  

L’inauguration

Ce jour-là, une belle journée de fin d’été s’annonce.  Partout dans le village règne une animation fébrile : ici, on monte des arcs de triomphe ; là, on plante des arbustes, que relient entre eux des guirlandes multicolores confectionnées avec un art délicat durant les longues veillées d’hiver par les mains habiles des jeunes filles de la paroisse.

A trois heures précises, les cloches se mettent à sonner annonçant le début de la cérémonie.  Une foule nombreuses : des villageois et des étrangers se pressent dans l’église devenue trop petite. C’est le silence, le recueillement.

Le Magnificat des fillettes

Puis, l’orgue emplit l’église de ses sons harmonieux.  La procession commence. La chorale Saint-Grégoire de Daverdisse entonne les chants sacrés tout au long du parcours, jusqu’à la grotte.

Entre les chants, les pèlerins récitent le chapelet avec ferveur et chose étonnante, les hommes aussi bien que les femmes participent à haute voix à la prière.  Dans le cortège on remarque de nombreuses religieuses des villages voisins, les petites filles, toutes de blancs vêtues, le curé de Wellin, l’abbé Baré venu rehausser la cérémonie de son éloquente parole.

Dès la grotte bénie, un chœur de fillettes, vêtues à l’instar de Bernadette, du blanc capulet béarnais, entonnent le Magnificat.

Pèlerinage après le 8 septembre

Depuis l’inauguration, tous les ans, le 8 septembre exactement avait lieu le pèlerinage à la grotte Notre-Dame Lourdes. 

Les jeunes gens préparaient les arcs de triomphes.  Ceux-ci étaient fabriqués avec des branches de sapin, de la bruyère ou des épis de blé, les jeunes filles confectionnaient de magnifiques roses en papier et des guirlandes.

Après la procession et la messe, l’après-midi, c’était la fête.  On dégustait les délicieuses tartes que les villageoises avaient préparées avec les fruits du jardin.  La tasse de café et le péket venaient relever le goût des gâteaux.

Au fil du temps et des changements sociaux, la disparition de nombreux agriculteurs, le travail règlementé, la semaine des cinq jours ont fait que la date de 8 septembre n’est plus maintenue.

La messe à la grotte a lieu le premier dimanche qui suit le 8 septembre. Si les fidèles partent toujours de l’église pour se rendre à la grotte en priant, il n’y a plus d’arcs ne de fleurs, plus de petites filles en robes blanche et liséré d’or, on ne porte plus la vierge jusqu’à la grotte, il n’y a plus ou peu d’étrangers qui participent, plus de tartes ni de café.

Processions, rogations, marches et pèlerinages faisaient parties, autrefois, de la vie quotidienne de nos villes et de nos campagnes.  Menacées par l’évolution des mentalités, ces traditions ont tendances à se perdre.

http://www.daverdisse-tourisme.be/decouvertes/daverdisse/

grotte-notre-dame-de-lourdes.html

http://www.ftlb.be/fr/attractions/architecture/fiche.php?avi_id=1160

In Haute-Lesse (Noorden van Provincie Luxemburg) bevindt zich één Lourdesgrot : die van Daverdisse. Hieronder vindt u een kleine  verklaring over dit grot.

“De Grot van O.L.V. van Lourdes in Daverdisse :

Deze mooie replica van de grot van Massabielle staat ongeveer halverwege tussen de dorpen Daverdisse en Sechery, in de vallei van de  “Franc Ry” (Ry is Waals voor “riviertje”). De achtste september werden hier bedevaarten gehouden, die door heel wat mensen uit de streek  opgevolgd werden. Een massa pelgrims bezette dan het landelijke  valleitje, dat die dag weergalmde van de littanieën van de trouwe gelovigen. De ingang van de grot werd dan beladen met ex-voto en krukken die niet langer nodig waren. Tijdens hun verering dronken de  bedevaarders ook van het weldoende water uit de bron die boven de  vererngsplaats opborrelt.”

We blijven tot u dienst voor meer informatie,

Met de meeste hoogachting,

Pour la Maison du Tourisme du Pays de la Haute-Lesse

Véronique WYNS

Place de l’ESRO, 60 – 6890 REDU

Tél 061 65 66 99 – Fax 061 65 65 16

Email : hautelesse@swing.be

SSA45014

Prachtig beeld van Maria, maar geen Bernadette aanwezig.

Links  van de grot is er een bron.

Er zijn banken om te bezinnen, de grot is versierd met bloemen en voorzien van kaarsen. Rechts is er een preekstoel.

SSA45015

Gelegen langs de Rue de Barbouillon, verbindingsweg tussen Daverdisse en Rédu, op ongeveer één km. van het centrum van Daverdisse.

Rechts van de weg, is de grot aangduid via een bruin bordje.

SSA45011

Er brandt een kaars ter ere van OLV van Haurt uit het even verder gelegen Tellin.

http://www.tellin.be/francais/BURE.html

SSA45012

Nous accordons une indulgence de 60 jours à tous les fidèles qui réciteront trois faois la salutation angélique devant la statue de Notre Dame de Lourdes à la grotte de Daverdisse sur Lesse.

Daverdisse sur lesse, 4 mai 1904.

Th Louis Evêque de Namur.

SSA45013

Luxemburg

Gouvy (Steinbach) 24/9/8

In bijlage twee foto’s van een Ave Mariaoord met Lourdesgrot te Steinbach. Spijtig genoeg is het beeldje van Bernadette verdwenen, het bevond zich rechts tegen de rotswand op een stenen voet.

Deze bidplaats kan je vinden langs de N838, net voorbij het centrum van Steinbach, op de rechterkant als je in de richting van Limerlé rijdt .

Gevonden op mijn tocht langs de GR 57 op 28 en 30 augustus.

Groetjes, Jan Lannoye [Jan.Lannoye@telenet.be]

28aug13-22-Steinbach Mariaoord.JPG

Doorgaan met lezen “Gouvy (Steinbach) 24/9/8”

Vlaams-Brabant

Kapelle-op-den-Bos (Ramsdonk) (*) 24/9/8

Het is een grote grot vlakbij de kerk in een ruim Mariapark met kruisweg en 7-weeënweg.

Lucas Van de Leur [lucas.karel@skynet.be]

2469388702_e81d9fd731 Ramsdonk

*Viering 100-jarig bestaan op 15/8/2012 (tel. meegedeeld )

Van Den Broeck L.

*Ganse week festiviteiten rond 15/8/12: gemeld door Ria Devos,  coördinator viering 015/711903

 

*Op 10 aug 12 vierde Ramsdonk (deelgemeente van Kapelle-op-den-Bos) het 100jarig bestaan van hun Lourdesgrot.
De grot bevindt zich in de Grotstraat tgo. huis nr. 6a te Ramsdonk.
Vriendelijke groeten
Jan Verhasselt

Doorgaan met lezen “Kapelle-op-den-Bos (Ramsdonk) (*) 24/9/8”

Vlaams-Brabant

Halle (Buizingen) 24/9/8

De Lourdesgrot naast de Sint-Vincentiuskerk is definitief onder de sloophamer verdwenen. Enkele maanden geleden kreeg de kerkraad van de stad een vergunning om het gebouw af te breken. “De grot had geen functie meer”, zegt Lernout. “Het was al jaren geleden dat er een eucharistieviering of andere liturgische viering plaatsvond. “De gewijde steen was al jaren uit het altaarsteen verwijderd. Er werd ook afval achtergelaten en steeds meer stenen kwamen los te zitten, zodat dit een gevaar werd voor jongeren die de grot graag beklommen. De plantengroei op de grot waren dan weer een doorn in het oog van de bewoners van de huizen naast de grot.”

Buizingen Lourdesgrot.jpg

Doorgaan met lezen “Halle (Buizingen) 24/9/8”

Antwerpen

Edegem 24/9/8

Edegem

Edegem a8c3_1

Grot aan de Hovestraat
Op 11 februari 1858 vond te Lourdes in de Franse Pyreneeën de ontmoeting plaats tussen Onze-Lieve-Vrouw en het eenvoudige jonge meisje Bernadette. Sindsdien is Lourdes de bekende bedevaartplek geworden. In 1884 werd de Lourdesgrot aan de Hovestraat opgericht en werd vlug een trekpleister voor bedevaarders. De 150ste verjaardag van de verschijning van Bernadette vieren we met een beeld dat voor de binnengrot wordt geplaatst. Zo kan deze heilige een voorbeeld blijven voor hen die in eenvoud door het leven willen gaan.

http://www.kerknet.be/kerkenleven/gallery.php?ID=4263

http://www.edegem.be/nieuws/667/default.aspx?_vs=0_n&id=2459

 Er is een Lourdesgrot aan de basiliek van Edegem, daterende uit 1884.   

vanwege Robert Claeys suppoost Heemmuseum

De grot, gelegen aan de westzijde van de Basiliek, werd door P.Van Aelst in 1884 op zijn grond opgericht naar het voorbeeld van de grot van Massabielle in Lourdes. Ze werd ingewijd op 25 mei 1884 en werd een druk bezochte bedevaartplaats. In 1924 werd ze geschonken aan de kerkfabriek van Edegem. In 1934 plaatste P.de Roeck een kruisweg die de oorspronkelijke kruisweg van 1884 moest vervangen.

http://www.edegem.be/product/91/default.aspx?id=932#

* Dezelfde ?

Edegem

Edegem 2

Er is de grot, die in 1884 tot stand kwam, door een dame uit Edegem, die getroffen door de bedevaart naar Lourdes, de bevolking alhier de genade van Lourdes niet wilde onthouden. Deze grot wordt degelijk onderhouden, en ontvangt dag na dag nog menig bezoeker. Zeker ook in het week-end komen gelovigen uit de omgeving er bidden, en een kaars branden voor noden en vreugden van hun gezin. De maanden mei, juni en augustus zien tevens groepen van dichtbij én van verderop naar haar komen.
 
We mochten in 2008 in Edegem-Centrum een bijzonder mooie 1 mei beleven, met de feestelijke viering in de “basiliek”, krachtig voorgegaan door ere-abt Jos Noyens (Tongerlo) en prachtig gezongen door het Basilica-koor onder leiding van Laurent Peeters, met aan het orgel Guy Smet. Nadien werd een processie gevormd waaraan de muziekkapel van KSA haar stemmige medewerking verleende, en waarin de jonge bernadet-jes en de misdienaars met bloemen het Bernadettebeeld voorafgingen, dat vervolgens in de grot werd geplaatst onder zang en gebed en onder bloemenhulde. Het initiatief tot het aanwezig brengen van een Bernadette-beeld en het schenken ervan aan de gemeenschap, ging uit van Terry Goossens-Luyckx (Oude Godstraat). En werd graag bijgetreden door het jubeljaarcomité. Het werd een fijn-mooi beeld, niet hoog maar zo passend bij wie deze heilige is, dat ieder bijzonder getroffen is door haar uitstraling.
 
Abt Noyens sprak het volgende gebed uit:
 
“Heer,
Gij verheft de kleinen en wie nederig is,
mag op u vertrouwen.
Gij hebt de heilige Bernadette
de genade geschonken van een uitzonderlijk geduld
en een edelmoedige liefde.
Laat haar gebed en haar voorbeeld
voor ons een hulp zijn;
dat wij met groot geloof
de wegen gaan waar Gij ons leidt
en U eenmaal mogen aanschouwen
in het Rijk der hemelen….”

 
Dank aan de schenkster, dank ook aan allen die van deze dag een stralend gebeuren maakten. KAV en KWB hebben ons vervolgens voorzien van een heuglijke receptie, waar velen ruim de tijd namen om met elkaar in gesprek te treden. Mag de herinnering aan deze dag een uitnodiging zijn om in eenvoud en met kracht onze dagen te gaan.
(Pastoor A. Goossens, mede namens het jubeljaar-comité)

Dezelfde ?

Info: Joanna Van Bladel
Grot met Lourdessteen
Info: Maria Peyskens-Poppe (80 jaar). 
Adres: Graaf Van Landaststraat 121 9700 Oudenaarde (Eine) 055/313650
*Is dat de grot van Buizegem, vlakbij de Hovestraat ?

buisegem 010

http://maps.google.be/maps?hl=nl&q=%20buizegem%20deelgmeente&lr=lang_nl&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl

* Paters Passionisten ? Maria Peyskens-Poppe

Vlaams-Brabant

Tervuren (Moorsel) * 23/9/8

Moorsel (Tervuren)

 

http://www.kerknet.be/kerkenleven/gallery.php?ID=4263

Deze Lourdesgrot staat achter de Sint-Jozefskerk in Moorsel (rechts van huis nr. 205 in de Moorselstraat), deelgemeente van Tervuren en dateert uit 1907.

De grot is verlicht, doch momenteel sterk begroeid met klimop.

Gelegenheid tot kaarsjes branden is er in de kerk.

SSA44616

Het Bernadetje staat in de kerk, dit is een beschermingsmaatregel tegen vandalisme.

SSA44618

SSA44619

Voor meer info over deze Lourdesgrot: klik hier

Antwerpen

Wuustwezel (Guido Gezellelaan) * 23/9/8

In Wuustwezel is er een grot in het centrum (Guido Gezellelaan).

Bibliotheek/Toerisme/Informatiecentrum
Eric Pockelé
Dorpsstraat 36
2990 Wuustwezel
03/690.46.40
wuustwezel@bibliotheek.be

SSA44655 wuustwezel

Info uit de collectie van Martin en Ingrid Van Goethem-Staessens uit Hamme

tel.052/478235 gsm 0484/694975 mail: mvglourdes@hotmail.com

WUUSTW recent~1

Deze grot is te vinden via de G.Gezellelaan, in de onmiddellijke nabijheid van de kerk en het gemeentepark met fontein.
Mooi gelocaliseerd in bomenrijk kader op omhaagd pleintje.
Geen Bernadettebeeldje.
Betreft wel degelijk de grot waarvan reeds postkaart op site.
 
vr gr
 
bedo
DSCN0420 - kopie
De ingang van de Lourdesgrot is rechts van huis nr. 25 (zeer discreet tussen de haag) en links van de bushalte ‘Stella Matutina’.
De grot is mooi onderhouden met bloemen en kaarsen.
Er zijn zoals u ziet vele  banken.

 

Oost-Vlaanderen

Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele) 23/9/8

 

sint-lievens-houtem

 

http://www.kerknet.be/kerkenleven/gallery.php?ID=4263

rots 1 30566338

rots 2 48748782

rots 3 79109077

rots 5 62356853

rots 6 39048175

rots 6 56722659

http://www.parochie-vlierzele.be/10.html?frm_data1=33&frm_data1_type=next

De grot bevindt zich in een uniek natuurkader dat aanleiding geeft tot bezinning en gebed. Ze is gelegen in het centrum van Vlierzele op amper een paar honderd meter van de dorpskerk en is gemakkelijk bereikbaar via een dreef achter de parochiale kring.
Duizenden mensen uit de omliggende gemeenten bezoeken jaarlijks de ‘Rots’. Vooral gedurende de meimaand, O.L.Heer Hemelvaart met de ‘kaarskensprocessie’ en het talrijkst op Sacramentsdag wanneer de jaarlijkse Rotsenommegang plaatsvindt.

De oude Maria-grot, in de volksmond ‘de Vlierzeelse grot’ is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en werd in 1879 door Pastoor Anseau en onderpastoor Lauwereys gebouwd in Waalse natuursteen. Aan de zuidelijke kant is er een preekstoel aangebracht en aan de noordelijke kant is een crypte gebouwd waarin de bedevaarders hun offerkaarsen laten opbranden.
Voor de grot is een plein met een vijftiental bidbanken. Tegenover de grot ligt een bos dat in 1954 gedeeltelijk werd gerooid en waar, onder impuls van toemalig Pastoor Sabot, zeven bakstenen kapelletjes werden gebouwd waar hij de zeven blijdschappen van Maria liet in beitelen.

In 1979 werd reeds het honderdjarig bestaan van de Rots luisterrijk gevierd. Er waren een duizendtal aanwezigen en heimelijk werd te Vlierzele toen gehoopt dat de grot daarna een blijvende belangstellng zou genieten. In 1988 had er nog de dekenale bedevaart plaats.

In 2005 werd het 125jaar + 1 bestaan van de Rots en het 50jarig bestaan van de zeven kappeltjes gevierd in aanwezigheid van Mgr. Van Looy Luc, Bisschop van Gent. Normaal gezien zou het jublileumfeest van 125 jaar Vlierzeelse grot het jaar voordien moeten plaatsgevonden hebben. Oorzaak van dit uitstel was dat Vlierzele in april 2004 een nieuwe parochieherder werd aangesteld. Ook door een aantal andere vieringen werd het 125-jarig van de Rots uitgesteld en werd er beloofd het feest een jaar later te organiseren. Onder een stralende zon werd door ruim 400 bedevaarders het feest mee gevierd.

Nieuw en primeur voor Vlierzele is dat na 125 jaar Onze-Lieve-Vrouw van de Rots en Vlierzele een eigen noveenkaars in haar bezit heeft. Op deze kaars vindt men een mooie kleurenfoto van de Rots en pronkt het alomgekende lied van de zeven blijdschappen van Maria dat door E.H. Kannunik Desiré De Swaef zaliger, werd geschreven en bezongen. Deze kaars kan u aan de Rots aankopen aan 2,50€ of in de parochiekerk te Vlierzele.

http://www.parochie-vlierzele.be/5.html

* Rotse (Grot) Vlierzele

Achter de Vlierzeelse pastorij staat sinds 1879 de Lourdesgrot ter ere van O.L.Vrouw (Mariagrot). Deze Lourdesgrot, gebouwd met Doornikse kalksteen, werd opgericht op initiatief van toenmalig pastoor Anseau. De grot is ongeveer 15 m breed en 6 m hoog. Op de zuidelijke kant (rechts) is een preekstoel in rotsen ingewerkt, aan de noordelijke kant (links) is onderaan de grot een crypte aangebracht waar de bedevaarders hun kaarsen laten branden. In het midden bevindt zich de nis met het Mariabeeld. Voor de grot op een kleine sokkel staat het beeld van Bernadette. Op het pleintje staan vijftien bidbanken opgesteld die plaats bieden aan een vijfenzeventig bedevaarders. In 1954 bracht toenmalige pastoor, Sabot, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Mariagrot, zeven kapelletjes aan waarin hij de zeven blijdschappen van Maria liet beitelen. Deze kapelletjes zijn opgetrokken in baksteen, met in witte zandsteen gebeitelde taferelen. Het geheel is een uniek natuurkader dat zeker aanleiding geeft tot bezinning en gebed. In het najaar van 1993 werden de prachtige lindebomen tijdens nachtelijk stormweer ontworteld, en vernielden in hunval een zijmuur van de grot. Vrijwilligers bouwden deze muur terug op in 1994.

OLV_van_Lourdes_te_Vlierzele

Vliezele Grot_(oude_prentkaart)

Bron: Toeristische brochure Sint-Lievens-Houtem 2009

Bron: ‘Heilig in Houtem’, de kapelletjes van Sint-Lievens-Houtem, Open Monumentendag 13 sep. 2009

vanderkelen.ignace@scarlet.be

* De OLV van de Rots te Vlierzele is dus een Lourdesgrot met op het terrein er rond 7 kapelletjes toegewijd ook aan Maria.
Vlierzele is een deelgemeente van St-Lievens-Houtem, de parochie is toegewijd aan de H.Fledericus. De pastoor van de parochie St.Fledericus  is EH Johan Van Den Eeeckhout, deze is  tevens opperaalmoezenier bij  het leger.

(info   gehaald op website gemeente www.sint-lievens-houtem.be : Het gebied dat nu Sint-Lievens-Houtem overspant,  werd in de Middeleeuwen in twee verdeeld. Een gedeelte werd beheerd door de Sint-Baafsabdij van Gent, het ander behoorde tot het Land van Aalst, met eigen vierschaar.Het dorp had in de middeleeuwen een belangrijke bedevaart en jaarmarkt. Deze Sint-Lievensbedevaart werd gehouden op 29 juni en herdacht het overbrengen van de relieken van Sint-Lieven van het dorp naar de Sint-Baafsabdij. Onder Karel V werd de bedevaart afgeschaft.
Bij de gemeentelijke fusies van 1977 werden aan Sint-Lievens-Houtem de gemeenten Bavegem, Letterhoutem, Vlierzele (met uitzondering van het gehucht Papegem) en Zonnegem toegevoegd. Er werd ook een klein deel van de gemeente Oombergen aangehecht, meer bepaald de gehuchten Espenhoek, Cotthem en Hoogveld.)

 
De rots is zeker een bezoekje waard , momenteel is men ook het parochielokaal  er niet ver van aan het moderniseren en er is  een speeltuintje  (met Europese subsidies).
Je kan er meer over vernemen op : http://www.parochie-vlierzele.be/ – klikken op Rots.

Met vriendelijke groeten

Ingrid Van Herzele

* Deze grot ligt in VLIERZELE en dit is een deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem.
 
vr gr
 
Bedo.
VLIERZ~1

 

Vlaams-Brabant

Bekkevoort (Molenbeek-Wersbeek) * 23/9/8

Grot van Wersbeek
In de omgeving van het kasteel werd in 1951 een grot ingewijd ter ere van OLV van Lourdes, voor de wonderbaarlijke genezing van Betty Frateur.

Deze Lourdesgrot is niet eenvoudig te vinden.

Op de Halensebaan, rechts van huis nr. 126 een klein veldwegje inslaan (in slechte staat). Na ongeveer 400 m. ligt de Lourdesgrot aan de rechterzijde van dit wegje. Even verder ligt een hoeve (nr. 128) en het kasteel.

wersbeek

Doorgaan met lezen “Bekkevoort (Molenbeek-Wersbeek) * 23/9/8”

Oost-Vlaanderen

Maldegem (Kleit) 22/9/8

maldegem

Reeds meer dan vijftig jaar kan de parochie Kleit trots zijn op haar drukbezochte, maar toch rustig gelegen Lourdesgrot.

Toen de oprichter van de Mariagrot, de toenmalige pastoor Brewée, met het werk begon, had hij nooit kunnen vermoeden dat zoveel bedevaarders zouden opdagen. Zelf zei hij geen mirakels te verwachten maar zag in het feit dat het domein er kwam, en dat zovelen tot Maria kwamen bidden, een voortdurend mirakel.

Het ganse complex werd bijna volledig gebouwd met betonblokken herkomstig van de afbraak van de oorlogsvliegvelden van Adegem en Ursel. Materiaal dat voor oorlogsvoering werd aangemaakt, werd herbruikt tot opbouw van een vredesoord. 

Enkele data in de ontstaansgeschiedenis:

· Op 4 mei 1952 werd de grot en de rozenkransomgang gewijd door de missiebisschop Mgr. Cuvelier.

· Op 3 mei 1953 zegende de deken van Eeklo de kapelletjes van de zeven weeën, het H. graf en de Ritakapel.

· Op 8 september 1953 werd aan de grot voor het eerst eucharistie gevierd en sinds 1957 mogen begeleidende priesters aan de grot de mis opdragen.

· Op 16 mei 1954 werd de erekapel met de Calvarie in gebruik genomen en zegende de Gentse bisschop Mgr. Callewaert het hele complex.

· Op dinsdag 29 april 2003 werd in de boog tegenover de Ritakapel een op gebied van vorm en kleur zeer expressief glasraam geplaatst. Het Mariale kunstwerk betekent voor de grot een rijke aanwinst.

· In april 2003 geraakte ook bekend dat de Mariagrot van Kleit wordt voorgedragen als te beschermen monument.

Na een grondige aanpak van de aanplantingen op het Mariadomein, in het najaar 2002 en in het voorjaar 2003, oogt het Kleitse bedevaartscomplex verjongd. Zeer velen hebben de laatste jaren de weg gevonden naar O.L.Vrouw van Lourdes in haar nis vooraan de grot, en ook naar de stemmige Sint-Ritakapel achteraan de grot, langs twee trappen te bereiken.

Vooral in de meimaand wordt de Mariagrot druk bezocht. Dan komen ook veel groepen uit omliggende parochies of van ver. Vele brandende kaarsen verzinnebeelden de drang naar godsdienstigheid.

De eerste mei wordt traditioneel een bedevaart georganiseerd door de Lourdesvrienden van Maldegem. 

Elke werkdag tijdens de meimaand bidt de Kleitse parochiegemeenschap aan de grot het rozenhoedje.

Op O.L.Vrouw Hemelvaart (15 augustus) wordt ’s avonds biddend en zingend een kaarskens-processie gehouden.

http://www.bedevaartweb.com/databank/belgie/maldegem.htm

 

Lourdessteen aanwezig

Info: Maria Peyskens-Poppe (80 jaar). 
Adres: Graaf Van Landaststraat 121 9700 Oudenaarde (Eine) 055/313650
*
HPIM0900

HPIM0899
HPIM0901

HPIM0897

HPIM0905

Betreft : Maldegem – Kleit
 
Hierbij nog enkele foto’s van de imposante Grot te Maldegem Kleit.
Zeer rustig toeven in bomenrijk park.
Achteraan de grot de kapel toegewijd aan St Rita.
Nog immer druk bezocht bedevaartsoord.
 
gr
Bedo
Limburg

Leopoldsburg (Heppen ) 22/9/8

Ik herinner mij nog dat mijn grootouders concierge waren van een internaat in Immert, een gehucht van Heppen, nu deelgemeente van Leopoldsburg.  Er is een klein park aan dat internaat – of dat was toch zo in mijn kindertijd, tesamen met wat we het wit kasteeltje noemden, maar eigenlijk gewoon een villa was waar de directeur woonde.  Tijdens de schoolvakanties mochten we al eens in dat park spelen en daar was een Lourdesgrot, gebouwd op een heuveltje.  We speelden daar altijd rondom heen.  Leuk om op en af te rennen.  Gezien het internaat er nog altijd is, veronderstel ik dat het grotje er ook nog altijd is.  Misschien kan het secretariaat van het internaat je hiermee helpen. http://www.immert.be/

Veel succes

Liliane  M LilianeM@skynet.be

Doorgaan met lezen “Leopoldsburg (Heppen ) 22/9/8”

Antwerpen

Malle (Oostmalle) 22/9/8

Deze Lourdesgrot bevind zich op de Herentalsebaan 62, 2390 Oostmalle.
Meer informatie vind u op de website : http://www.mariaparkoostmalle.centerall.com/

Oostmalle

Het Mariapark van Oostmalle vind je aan de Herentalsebaan 62 in 2390 Oostmalle, net buiten de bebouwde kom. Het omvat een geklasseerde kapel en Lourdesgrot uit 1933, omringd door een schitterend park van +/- 1 ha.
De kapel werd in 1837 opgericht in het toenmalige domein van de familie Du Bus. Het betreft het huidige koorgedeelte. In 1847 werd de kapel vergroot tot de neo-gotische kapel die we nu kennen.
In 1930 werd onder impuls van E.H. De Molder en de familie de Renesse begonnen met de aanleg van het Mariapark. Op 7 mei 1933 werd de Lourdesgrot ingewijd en in 1934 werd ter nagedachtenis van de verongelukte koning Albert de Calvarieberg opgericht.
Het park en de kapel geraken later in verval, tot enkele vrijwilligers in 1982 de handen in mekaar slaan en beginnen met de heropknapping ervan. Met toewijding en doorzettingsvermogen slagen ze er in om het Mariapark nieuw leven in te blazen, wat uiteindelijk in 1995 zal resulteren in de erkenning van het park, de kapel en de grot als beschermd monument. De bekroning op meer dan 20 jaar werk volgt met de restauratie van de kapel in 2004 met steun van de Vlaamse Gemeenschap, de Koning Boudewijnstichting, de Monumentendienst, het Provinciebestuur en de gemeente Malle.

De moderne grottenbouwer wim@2create.be zal in augustus 2009 aan deze grot werken.


OOSTMALLE%20%20OL%20VROUW%20KAPEL

http://www.mariaparkoostmalle.centerall.com/

mariaparkoostmalle@gmail.com

Walter en Ursula Huybrechts onderhouden de grot en de kapel. Zij wonen er vlak naast. Bij bezoek even bellen: 03/3122216.

scannen0012

scannen0013

Antwerpen

Puurs (Ruisbroek) 22/9/8

foto_1219991619_1 Ruisbroek

Klein Brabant

http://www.kerknet.be/kerkenleven/gallery.php?ID=4263

In Puurs (Ruisbroek) bevindt er zich één in het Gasthuisdreef.
 
Veel succes
 
Arne Nevens medewerker cultuurdienst
tel. 03 890 76 18 fax 03 890 76 92
* Volgens andre.van.olmen@gmail.com  is dit Ruisbroek-Sauvegarde

Achter de grot van Ruisbroek-Sauvegarde bevind zich een merkwaardige kruisweg van beeldhouwer De Cuyper. Veel succes nog
August Van Olmen
*

Gisteren de grot opgezocht, gelegen in Hof ter Zielbeek.
Prachtige locatie tussen veel groen.
Druk bezocht.
Bedankingsplaatjes ingemetseld in de vloer.
Achter de grot een prachtige kruisweg in bas-relief.
Wanneer er ooit een lijst zou opgemaakt worden met de mooiste lourdesgrotten in Belgie, komt deze zeker in aanmerking.
 
gr Bedo
260609~1
260609~4

2620A7~1
260609~2
260609~3

West-Vlaanderen

Wevelgem 22/9/8

mini-29_wevelgem

De lourdesgrot in Wevelgem bevindt zich achter de Sint Hilarius –kerk. Op de plaats waar de grot nu staat, stond tijdens de eerste wereldoorlog een bunker die deel uitmaakte van het vliegveld.

In de tweede wereldoorlog is Wevelgem vrijwel gespaard gebleven van grote vernielingen. Ook de bevolking is relatief behouden deze oorlog doorgekomen. Groot onheil bleef er dan ook uit.

Om dank om dit alles werd na de oorlog de bunker, symbool van dood en vernieling ontmanteld. In de plaats kwam de Lourdesgrot, symbool van Hoop en Liefde. Hoop op een nieuwe en betere wereld en liefde, basis voor vrede en “nooit meer oorlog”.

http://home.scarlet.be/~gdierync/Lourdeswebsite/lourdesgrotten/wevelgem.htm

WEVELG~1

foto Bedo

West-Vlaanderen

Heuvelland (Westouter) – Rodeberg * 22/9/8

Adres: 8954 Westouter Rodebergstraat achter de manège op nr. 21; de grot is bereikbaar via een klein wegje links van huis nr. 25; pijl volgen: grot en kapelhuis www.kapelhuis.be.

De grot is gebouwd, ver het grootste deel, in keistenen, ( poudingues ) door Eerw. Heer Pastoor gekocht op de Catsberg. Aan de binnenzijde van de grot kan men er nog veel prachtige bewonderen, maar de schoonste, van die natuurlijke keistenen zitten in het voorste van de eerste grot en zijn nu, ongelukkiglijk, voor een groot deel onzichtbaar, door het gedeelte dat later aan de grot aan de voorkant werd aangebouwd.

Rodeberg

Doorgaan met lezen “Heuvelland (Westouter) – Rodeberg * 22/9/8”

West-Vlaanderen

Veurne (Petit Paris) * 22/9/8

Op de wijk Petit-Paris te Veurne staat een mooie Lourdesgrot. Ze werd gebouwd in 1933 in nabootsing van de grot te Lourdes en wordt in de meimaand elke avond bezocht door biddende Mariavereerders en wordt  de rozenkrans gebeden. Tijdens regendagen kan men in de grot zitten beschermd tegen weer en wind. De zorg van deze grot is toevertrouwd aan de pastoor Roland Pollet van de St.Walburgaparochie die instaat voor de versiering, het onderhoud en de aanbreng van de kaarsen.

Mvg.

Martha Vandenberghe-Laleman

Noordburgweg 32

8630 Veurne

openbare grot

Doorgaan met lezen “Veurne (Petit Paris) * 22/9/8”

West-Vlaanderen

Dentergem (Wakken) 22/9/8

mini-46_Wakken

http://home.scarlet.be/~gdierync/Lourdeswebsite/

 

* De foto is wel degelijk van de grot in het rustoord O.L.Vrouw van Lourdes.

De Zusters van de Heilige Jozef vestigden zich in 1832 in Wakken op vraag van de pastoor. Ze stonden er aanvankelijk in voor het onderwijs. Vanaf de jaren 1840 werd het rusthuis uitgebouwd met schenkingen van Wakkenaars, ten dele op gronden van het Bureel van Weldadigheid. Het complex kwam stelselmatig tot stand en zal worden uitgebreid. Het bevat ook een kapel en een Lourdesgrot.
Praktische info Markegemstraat 57 , 8720 Wakken
Openingsuren: 10u tot 12u en 13u tot 18u
Opengestelde delen: oude vleugel met voormalige kamers, grot en kapel

http://openmonumenten.zita.be/west-vlaanderen/wakken/woon–en-zorgcentrum-onze-lieve-vrouw-van-lourdes

 

 

WAKKEN~1

foto Bedo

* DENTERGEM – De Lourdesgrot op het domein van het woon- en zorgcentrum O.-L.-V. van Lourdes werd 25 jaar geleden door een enthousiaste groep vrijwilligers opgebouwd. Dit jubileum wordt op vrijdag 11mei gevierd. (icr)

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=KV1C0HTK_2

West-Vlaanderen

Tielt 22/9/8

 

Deinze S5000009_1

Deinze 2 S5000011_0

mini-44_De_poelberg Tielt

Moment van bezinning aan de Mariagrot op de Poelberg.

http://www.indymedia.be/en/node/27929 

Het Ave van “De Poelberg” werd geschreven ter ere van Maria die nu haar plaats kreeg bij het klooster.

Het was de 16de september 1938 dat men het Ave inzong ter gelegenheid van de inwijding.

Moeder krijgt “Haar” heiligdom.

Het schoonste wellicht dat Moeder Alfonsine vertelde is hoe zij, samen met het volk en met de schoolkinderen van de Poelberg, een heerlijke grot ter ere van Onze Lieve Vrouw heeft gebouwd. Dit verhaal doet een beetje denken aan hetgeen de kronieken uit de Middeleeuwen vertellen over de wederopbouw van de afgebrande kathedraal van Chartres, toen doorheen Frankrijk en West – Europa de mare liep: “Onze Lieve Vrouw van Chartres heeft geen thuis meer!” Of, laat ons zeggen: de bouworde avant la lettre, van vóór de oorlog. Hier laten wij Moeder Alfonsine zelf aan het woord: is dit wat volgt geen “sterk verhaal”, het is in alle geval een verhaal van een sterk geloof en sterke liefde.

Het was in de lente van 1958 dat Zeereerwaarde Moeder Rachel zaliger op bezoek kwam op de Poelberg en, terwijl wij in de tuin aan ’t kuieren waren, me plots zei: “Moeder, ge moogt, zo ge wilt, hier een grotje plaatsen. Men heeft mij tot dat doel een caritate geschonken.” “Zeereerwaarde Moeder, neem het mij niet kwalijk, maar daarvoor voel ik niet veel.” – “Hoezo, is uw liefde voor O. L. Vrouw slechts zo groot?” – “Zeereerwaarde Moeder,wij hebben te veel werk, wij zouden geen tijd vinden om bij dat grotje te gaan zitten. Maar wat ik wel zou wensen is dat hier een grot zou komen, een grote grot.” – “Ik kan uw gedachten niet volgen, Moeder: voor een grotje hebt gij geen tijd, en voor een grot hebt gij er wel?” – “Ik bedoel, Zeereerwaarde Moeder, dat die grot er niet moet komen voor de zusters, maar voor het volk. Er zijn hier zoveel mensen: artiesten, natuurliefhebbers, families die er met hun kinderen de zondagnamiddag eens op uitgaan: ze klauteren de Poelberg op, genieten van het prachtig vergezicht aan beide kanten van de heuvelrug, maar verder hebben zij niets te doen, ze lopen hier als verloren. Mocht er hier een schone grote grot komen, ze zouden de berg opklimmen voor de grot, –  en de rest zouden ze erbij mede op de koop nemen.” Zeereerwaarde Moeder scheen geheel op te gaan in mijn voorstel.

Zeereerwaarde Moeder kon me 4.000 Fr. toestaan, niet slecht voor een begin, maar verre van toereikend voor mijn grootse plannen. Ik stemde er in toe zelf het overige bij elkaar te schooien. Zeereerwaarde Moeder stond er voor in bij deken en bisschop de nodige toelatingen los te krijgen, en ik zag reeds in mijn verbeelding onze mooie grote grot met haar ommuring van groen en de slierten bedevaarders in de meidagen en de zondag namiddagen in het zomerseizoen.

“Kom”, zeg ik tot Zuster Modesta, “we gaan op weg om steen brokken te zoeken. Maar eerst ons werk aan Moeder toevertrouwd!” Op de plaats waar eerstdaags de grot moet komen bidden wij drie weesgegroetjes, en dan op pad. Beneden de berg klampten wij de eerste de beste boer die op zijn veld staat aan. Hij wijst ons naar een hoop omvergeworpen stallingen, een eindje verder. Die steenhoop is eigendom van Mijnheer X, die zinnens is ze aan te wenden bij het metselwerk van een nieuwe aalput. De zaak wordt ons als hopeloos afgeschilderd: wie dat loskrijgt, beweert men, kan ,mirakelen verrichten.

Waarom zou ik het toch niet wagen? Het is toch niet voor mij, het is toch voor Moeder dat ik me al heel deze tijd in ’t zweet loop! Er valt geen uur te verliezen. De wagen van een gedienstige boer voert ons naar de stad. Gelukkig, Mijnheer X is thuis. Wij hebben eerst met zijn dochter te doen, die de boodschap naar haar vader overbrengt. Ik hoor hem zeer duidelijk zeggen: “Ze zal ze niet krijgen.” Wanneer hij op ons toetreedt is zijn blik precies niet zo vriendelijk, en de uitdrukking wordt bepaald onvriendelijk wanneer hij op mijn voorstel antwoord – hetgeen ik reeds wist – dat die stenen bestemd zijn voor een nieuwe aalput.

Maar dan schoot ik bepaald uit mijn krammen. “Mijnheer, ik geloof gerust dat gij zonder stenen geen aalput kunt bouwen, maar ik kan ook voor O. L. Vrouw geen grot bouwen zonder steenbrokken. Het is goed, Mijnheer, het volgende eens te bedenken. Gij zowel als ik, zijn al voorbij onze beste jaren. Wij zullen hier alle twee zo heel lang niet meer lopen. En als dan die dag komt, en ge hebt tijdens uw leven het plezier aan O. L. Vrouw gedaan dat ik u vraag, wel, dan hebt gij een troef in handen bij de Meester. Wie is er die in zijn leven al niet een keer nevens het lijntje loopt? Maar dan zult ge kunnen zeggen tot O. L. Vrouw: Gij weet wel, ‘k heb u daar tijdens mijn leven op de Poelberg dat plezier gedaan. ’t Een plezier is ’t andere waard. Toon nu ook eens dat ge wat kunt!”

“Zuster”, zei Mijnheer X, “zijt gij misschien die non van de Poelberg die alles van de mensen verkrijgt?” “Ja,’k, Mijnheer, ik verkrijg alles van de mensen, en ook uw steenbrokken.” “Gij krijgt ze.”

Nu moest ik boeren vinden die bereid waren om die steenbrokken te halen en tot boven op de berg te krijgen. Het was oogsttijd en dus een uiterst zware inspanning, gespannen tijd. Ik wist dat ik moest voorzichtig zijn; ik mocht het onmogelijke niet vragen; ik moest het werk zoeken te verdelen over meer dan één rug… Maar ik kende mijn volk, en ik wist hoezeer zij Maria genegen waren. Ik klampte een eerste aan. ‘k Vraag u niet veel: alleen dat gij voor één keer uw middagdutje zoudt offeren voor O. L. Vrouw. ‘k Zeg het nu bij voorbaat: ik betaal u niet tenzij
met een sigaar en een glas bier. De rest doet ge gratis voor O. L. Vrouw. Maar denk eraan, mocht ge ooit iets in uw leven mispikkeld hebben, dan zal later bij de eindrekening deze schone daad van liefde misschien uw redding zijn!.

’t Was ’s anderendaags een laaiende, snikhete dag. Een daverende zon, die zonder genade de pikkers op het veld brandde en braadde. Maar mijn mannen kwamen, ze kwamen met vier, met vijf, neen met zes. Drie, vier maal kwamen ze met volle wagens de berg opgereden, soms moesten zij tot vier paarden toe vóór de wagen spannen om boven te geraken. ’t Ging lastig, maar ’t ging. Liefde kan veel als ze gemeend is. Daar lagen de steen- brokken waar ze moesten zijn. De opbouw kon aanvangen. Zij hadden hun plicht gedaan.

’s Anderendaags reeds was de metser daar en de metselaar, en ze voerden van uit de diepte met hun bakwagen hun eerste lading stenen naar boven. Toen het avond geworden was van die eerste dag, kwam de metser mij vinden: “Moeder, zo gaat het niet langer. Van de gehele dag heb ik goed en al slechts twintig stenen boven gekregen, en reeds is mijn bakwagen kapot.” Neen zo gaat het niet langer. ’s Anderendaags ging ik naar de klas van de grootsten?” “Jongens”, zei ik, “een buitenkansje voor sommigen onder u! Al wie niet in de klas gebabbeld hebben tot deze middag, zal mogen stenen halen onderaan de berg en die naar boven dragen!” De gezichten glunderden. De meisjes keken als verslenste bloemen en smeekten om gelijkberechtiging. Deze werd ’s anderendaags toegestaan, toen bleek dat zij tot ’s middags het mondje dicht konden houden. Het schooljaar lag nu reeds op zijn reeuwstro, de examens zaten in kannen en kruiken, en wat was er beter dan enkele dagen opvoeding waarin lenigheidoefeningen zich paarden aan gewichtheffen en werkelijkheidsonderricht? De kielen kregen een Poperingse waste, hetgeen in onze taal betekent dat ze binnenste buiten werden gekeerd, en… ons volkske stormde gillend van begeestering de helling af. Wat kon hun de hitte schelen! Ze kwamen terug, een lange, kleurige processie, ieder met zijn steen, soms met twee, drie zwoegend aan een kanjer die 20 à 30 kg. woog; bovengekomen maakten ze een wijde boog rond de plaats die voor de grot was vrijgemaakt – dit om het stoten en het tegen elkaar aanlopen te vermijden – en, eer ze de steen neerlegden moesten ze een buiging maken als voor een ingebeelde Maria, en luidop zeggen: “Onze Lieve Vrouw, dat is voor u.” “Want” zo had ik hun gezegd,” van uw werk, al doet ge ’t nog zo gaarne, moet ge een offerande maken: dat is uw deel in de grot.” En ze deden het, dat verzeker ik u, met de ernst van congreganisten op retraite. Zo hebben ze drie dagen lang gesjouwd, in die zengende hitte, tot die 60.000 kilo stenen boven op de berg lagen opgestapeld. Ze hadden hun handen vol schrammen en wonden, maar er was geen een die kloeg, nog minder een die sprak van opgeven. Is er wel iets edelmoedigers dan kinderen?

Zo heb ik dan bij de aanvang van de vierde dag de eerste steen mogen metsen. Het werk vorderde langzaam, het nam twee volle maanden in beslag, ook speelden een paar van onze jongens – het was intussen grote vakantie geworden – voor metserdiener. Ik liep de stad rond voor mijn kapellekes, en vond overal sympathiek gehoor. Ik zocht Mijnheer Van Overbergh op in zijn woning langs de Aarseelse steenweg, sprak hem over de voorgenomen beplanting, liet hem zijn allerschoonste sparren uitzoeken, en zei hem: “Maak nu eens uw rekening. En geef deze aan Onze Lieve Vrouw, Zij heeft meer geld dan ik. Want ik bezit geen cent.” Hij deed het en gaf me zijn hovenier op de koop toe die de struiken uitspitte en kwam planten.

Zo hebben wij onze grot gebouwd gekregen, met een beetje geld, met uitermate veel goede wil en Gods vaderlijke milde zegen.

De 16de september was de dag bepaald voor de inwijding. Ik had onze mensen bijeengeroepen en gezegd: “Nu gaan we onze straten versieren: het moet schoon zijn als Tielt op het H. Hartfeest! Aan ieder huis een vlag, aan ieder huis een banderol van één meter waarin, blauw op wit, te lezen stond: “Onze Lieve Vrouw, bid voor ons.” En dan moesten de mensen langsheen de straten sparren planten, waartussen guirlanden liepen van witte en blauwe bloemen. De sparren had ik te Ruiselede bij Mijnheer Billiet besteld: ze gingen, omdat het per hoeveelheid was, 75 centiem het stuk, maar goed uitgerekend, kwam het gehele geval van 800 stuks me o frank o centiem te kosten, omdat het een witblauwe rekening was. Is het geen waar dus dat deze grot in een zekere zin het onbaatzuchtig werk van de ganse steek was en dat wij er mochten op rekenen dat Onze Lieve Vrouw van de Poelberg haar beschermende mantel zou uitstrekken over het gehele gewest?

Dit alles zei ik tot onze mensen die glimden van welgezindheid. En ook sprak ik over de drie grote poorten die dienden opgericht te midden van sparren en dennengroen, waarboven de tekst zou prijken: “Onze Liever Vrouw van Lourdes, bid voor ons.” En de boer van de molen kreeg de opdracht zijn veld plat te rollen van aan de grot tot aan zijn huis, want er zou veel, veel volk komen, en waar moesten die mensen, die de plechtigheid wilden bijwonen anders heen?

Zestien september kwam: het regende te Tielt maar op de Poelberg was het een zachte, zonnige herfstdag. De molen had zich in de vlaggen gezet en keek fierder dan ooit neer op het feestelijk spel van poorten, festoenen, sparren en kleurige bloemen. Het was een begankenis zonder eind naar de grot van in de morgen. En toen in de middag van uit de molen met een jubelend Magnificat het Mariabeeld door witte meisjes onder de grotpoort over de landweg naar de grot werd gedragen, hielden duizenden en duizenden eerbiedig de wacht langs de wegen, op het veld, rond de grot. Het was aandoenlijk en schoon. Er was een ontroering die de keel toekneep, omdat iedereen voelde: “Dat is onze grot, dat is onze Maria, daar hebben wij onze vrije tijd, ons zweet, ons geld, ons offer voor over gehad.” Zo hebben wij aan Moeder op de Poelberg haar heiligdom bezorgd.”

http://home.scarlet.be/~gdierync/Lourdeswebsite/lourdesgrotten/Tielt%20Poelberg.htm

 

tielt poelberg

tielt poelberg2

Info: Joanna Van Bladel

West-Vlaanderen

Waregem (Sint-Eloois-Vijve) * 22/9/8

mini-%20St%20Eloois%20vijve Sint-Eloois-Vijve

Volgens de mondelinge overlevering van wijlen kerkbaljuw Maurice De Jonckere en de kleinkinderen van Hortence Vandenbroucke, houdt het bouwen van de grot van O. L. Vrouw van Lourdes rechtstreeks verband met de al dan niet wonderlijke genezing van juffrouw Vercruysse van het goed ‘Schouwendaele’ of ‘Schoendale’, de hofstede die zich deels over Vijve en deels over Desselgem uitstrekt, en nu bewoond door Michel Vanthemsche.

Doorgaan met lezen “Waregem (Sint-Eloois-Vijve) * 22/9/8”

West-Vlaanderen

Brugge (Tudor) Sint-Andries 22/9/8

Zeeweg.jpg

Lourdesgrot op de hoek van de Zeeweg en de Diksmuidse Heerweg.

Op de hoek met de Diksmuidse Heerweg grot “Onze-Lieve-Vrouw van het veld”. Mariagrot in 1882 gebouwd in opdracht van mevrouw Charles van Outryve d’Ydewalle. Kort na het overlijden van haar man had Marie van Outryve d’Ydewalle het plan om een heiligdom op te richten ter ere van Maria. De keuze voor een mariagrot was vrij evident omwille van de heropleving van de Mariadevotie. De heropleving was het gevolg van de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes aan Bernadette Soubirous in 1858. Dit stond ook in verband met de dogmaverklaring door Paus Pius IX in 1854 van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. De devotie tot Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes was bij ons ook vrij populair.

Als vestigingsplaats wordt gezocht naar een plaats op het kruispunt van wegen. De keuze valt op het kruispunt van de Zeeweg en de Diksmuidse Heerweg. Oorspronkelijk stond hier een een kruisbeeld.

De grot wordt opgetrokken uit veldsteen die ter plaatse overal te vinden was. Er werd ook afbraakmateriaal van het eerste station op het Zand gebruikt.

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/75146

Doorgaan met lezen “Brugge (Tudor) Sint-Andries 22/9/8”

West-Vlaanderen

Poperinge (Proven – De Lovie) * 22/9/8

Deze instelling voor geestelijk gehandikapten is gevestigd op de Krombeekseweg nr. 82 in een prachtig domein. Even verder woont ook Henry d’Udecem d’Acoz, oom van Koningin Mathilde.

De Lourdesgrot ligt midden in het bos, even verder dan de receptie (parking Remote) links en dan brugje overgaan. De Lourdesgrot ligt dus in feite op een eilandje. het is een unieke en rustige plaats, mindfulness gegarandeerd!

openbare grot

Doorgaan met lezen “Poperinge (Proven – De Lovie) * 22/9/8”

West-Vlaanderen

Oostrozebeke 22/9/8

42%20De%20Ginste Oostrozebeke

 

Het ontstaan der grot is te danken aan Z. E. H. Jozef Cosyn, destijds onderpastoor der wijk, die wilde na de oorlog een dankmonument oprichten aan O. L. Vrouw, omdat Oostrozebeke gespaard werd binst den oorlog 1914-1918. Ze werd gebouwd in de zomer van 1920, op een stuk land van 20m. op 20m., gegeven door Juffr. Clotilde Tack, tante van Heer Jozef en Juffr. Maria Lootens van Oostrozebeke. De boeren spanden hun paarden in en reden het front op naar Zonnebeke om de betonblokken bij te halen. De metsers waren Achiel Dhondt en Camiel Deloof, beiden overleden. In juli 1922 werden daar ook de 7 kapellekens der smarten bijgebouwd.

Gedurende de nacht van 16 op 17 mei werd de duurbare grot schandelijk onteerd. Het O. L. Vrouwe beeld lag op den grond gesleept, de handen van Bernadette waren afgekapt en de afbeeldingen der 7 smarten werden verbrijzeld. Dit was daags voor de grote bedevaart van mei, die toch doorging met een massale volkstoeloop. Twee dagen later werd de dader, een zekere Parmentier van Meulebeke, een man van 68 jaar,aangehouden.

Op 4 juli daarop volgende werd op een grootse wijze eerherstel gebracht. Een nieuw beeld van O. L. Vrouw werd op een praalwagen aangevoerd en een herdenkingsplaat medegedragen in jaarschrift:“t afschuwlijk werk van woest geweld, is liefdevol in ’t nieuw hersteld. ( 3D, 1C, 5L, 5W, 4V, 6I  =  1926 ).

Er waren 6000 mensen aan de frot. E. P. Desmytere, Redemptorist, predikte en het nieuwe beeld werd ingewijd door Z. E. H. Pastoor van Oostrozebeke. Al het volk herhaalde de laatste geestdriftige woorden van den Pater: Leve Maria, leve onze goede Moeder!

In de beeldstormerij werden ook kapellekens verwoest langs den weg onder andere aan het land van Antoon Lannoo; nu staan daar ook ter dier herdenking te lezen: Schoongewassen is voortaan, de schandevlek laf U aangedaan”.

In april 1946 werd de bedevaartplaats vermeerderd met 30m. diepte, wederom een gift van de familie Lootens uit Oostrozebeke. Ze is nu 50m. op 20m. en biedt nu een heerlijk zicht en een behoorlijke plaats voor grote groepen en bedevaarders. De grot werd afgebroken en heropgebouwd lijk vroeger, misschien nog wat schoner en 7 kapellekens werden gebouwd in oude Vlaamse trant, volgens het plan van Bouwmeester Albert Impe uit Tielt. Twee weken afbreken en twee weken metsen en alles was kant en klaar tegen den 1ste mei 1946. De 4 mannen die dat reuzenwerk gedaan hebben in die korte tijdsspanne, waren Gustaaf Demaegdt en zijn broeder Jules Demaegdt, en de dienders hun nonkel Jules Demaegdt en Gentiel Beeuwsaert. Er werden 6000 kg. cement verwerkt en een predikstoel bijgebouwd en ook de elektrische verlichting. Alles samen koste die verplaatsing 100.000 fr. De sierlijke beplanting is van Aloïs Tack uit Nieuwbrug. De elektrische leiding komt van de gebroeders Debacker, het wijwatervat van Frans Vandenberghe.

Jaarlijks zijn er twee grote bedevaarten van Oostrozebeke: den eersten zondag van mei en de tweede zondag van mei.

http://home.scarlet.be/~gdierync/Lourdeswebsite/lourdesgrotten/oost-Rozebeke.htm

De Ginste

http://home.scarlet.be/~gdierync/Lourdeswebsite/lourdesgrotten.htm

oostrozebeke (1)

oostrozebeke2

Oostrozebeke 598_001

oostrozebeke3

Info: Joanna Van Bladel

West-Vlaanderen

Houthulst (Eugène De Grootelaan) * 22/9/8

Schuin tegenover restaurant De Jachthoorn (nr. 60) bevindt zich deze prachtige Lourdesgrot met een rijke geschiedenis.

Er zijn vele bloemen en planten + gelegenheid tot gepersonaliseerde (noveen)kaarsen branden. Klaarblijkelijk komen hier nog vele bezoekers, gelet op de goed onderhouden toestand en de vele banken. De Lourdesgrot is ook mooi verlicht.

Er is gelegenheid om water mee te nemen, zoals te Lourdes. Echte ingemetste steen uit Lourdes!

Binnenin de grot staat er nog een kleine Lourdesgrot. Rondom het domein is er ook een kruisweg en een rozenkrans met staties uit het leven van Maria.

Het altaar is prachtig versierd en er hangen ook een aantal gebeden voor de bezoekers + vele danktegeltjes. Tijdens het zomerseizoen is er elke zaterdag tot einde september om 16.30 uur een mis.

Verantwoordelijke: Guido Moreel 051/702212 of 0478/584752

DSCN0056.jpg

Doorgaan met lezen “Houthulst (Eugène De Grootelaan) * 22/9/8”

Antwerpen

Mechelen (Leest) * 22/9/8

Gebouwd in 1960-1961 door bewoners van de Kouter (nr. 90), te Leest (Mechelen).
Inwijding was op 30 april 1961.
De grot is gelegen aan de Kouter, dat is de verbindingsweg tussen de gemeenten Leest en Hombeek, aan het kasteel van Moyson.
In de zomer is het er aangenaam om even te verpozen in de schaduw van de prachtige bomen. Even bezinnen, een gebed….aan het Mariaperkje.
De grot wordt onderhouden door vrijwilligers en ligt er altijd netjes bij.
In de maand mei wordt er tweemaal per week een rozenhoedje gebeden.

http://blog.seniorennet.be/lourdesgrotleest/

small_3-a71a74161761fd3138092b5928893d97 leest

Doorgaan met lezen “Mechelen (Leest) * 22/9/8”